10/06/2023

Bình Định: Tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển bền vững

(KTVN) – UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch số 102 /KH-UBND nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bất động sản đã và đang triển khai để sớm hoàn thành, tạo nguồn cung cho thị trường bất động sản.

Qua đó, kịp thời ngăn chặn tình trạng thị trường “phát triển nóng” hoặc “đóng băng”, tình trạng tung tin đồn, đầu cơ, thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung – cầu , đảm bảo vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trường.

Bình Định: Tháo gỡ khó khăn để thị trường bất động sản phát triển bền vững (Ảnh: ST)

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu phải quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời tất cả các chủ thể có liên quan phải đề cao trách nhiệm, chung tay tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch, bền vững.

Tôn trọng và tuân thủ quy luật thị trường, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh; giá cả bất động sản phải phù hợp với quy luật thị trường, là động lực để thúc đẩy phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Trong đó, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cùng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực, sự hiểu biết, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức; bảo vệ người làm đúng nhằm khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm,…trong giải quyết công việc của một số cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

Các Sở, ban, ngành cần khẩn trương rà soát lập danh mục các dự án nhà ở, bất động sản trên địa bàn; lập, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, tăng nguồn cung cho thị trường.

Thời gian tới, tỉnh Bình Định cũng sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhà ở nhằm tăng nguồn cung cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính liên thông; thủ tục hành chính điện tử cấp độ 4, chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm, gây khó khăn hoặc chậm trễ trong giải quyết các thủ tục triển khai dự án bất động sản trên địa bàn.

Đặc biệt, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát công tác giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh không để kéo dài thời gian, tồn đọng công việc.

Tuyết Ngân