15/03/2018

8 công trình tiêu biểu của Pritzker 2018: KTS Balkrishna Doshi

Sau khi thiết kế hơn một trăm công trình và thành lập nhiều trường đào tạo kiến trúc, KTS Balkrishna Doshi đã đạt được giải thưởng cao quý nhất của ngành kiến trúc: Pritzker 2018. Doshi là kiến trúc sư người Ấn Độ, ông cũng là người theo đuổi kiến trúc vì xã hội và môi trường.

Doshi tin rằng giải thưởng Pritzker không chỉ dành cho mình mà còn cho cả đất nước Ấn Độ. Kiến trúc sư 90 tuổi là nhà tiên phong trong thiết kế nhà ở xã hội và định hình kiến trúc ở Ấn Độ. Dưới đây là tổng hợp hình ảnh về 8 công trình nổi bật, thể hiện rõ quan điểm thiết kế của ông.

  1. Amdavad ni Gufa (1995)

2. Nhà ở giá rẻ Aranya (Aranya Low-Cost Housing) (1986)

3. Trung tâm quy hoạch và công nghệ môi trường (Centre for Environmental Planning and Technology) (1968)

4. Sangath Studio (1981)

5. Viện Ấn Độ học (Institute of Indology) (1962)

6. Viện Quản lí Ấn Độ (Indian Institute of Managment) (1985)

7. Tổng Công ty Bảo hiểm nhân thọ (Life Insurance Corporation Housing) (1973)

8. Premabhai Hall (1972)

HN | kienviet.net