10/02/2023

Yên Bái phê duyệt kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh Yên Bái định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng đảm bảo bền vững, hài hòa lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường; nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp. Thúc đẩy chuyển đổi công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng hiện đại, sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên; khuyến khích phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng mới, có tính năng cao.

Cùng với đó, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm vật liệu xây dựng chủ lực của tỉnh nhằm đáp ứng cơ bản nhu cầu thị trường của địa phương và các tỉnh lân cận. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành phù hợp với từng mục đích sử dụng.

(Ảnh minh họa)

Tỉnh Yên Bái cũng đề ra kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 của một số chủng loại vật liệu xây dựng gồm: Xi măng, vật liệu xây dựng (gạch xây dựng), đá xây dựng, đá ốp lát, cát xây dựng, bê tông, nguyên liệu sét, kaolin-fenspat, vật liệu san lấp và một số chủng loại vật liệu xây dựng khác.

Trong quyết định, UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái đảm bảo phát huy hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Quang Tuyền