01/06/2016

Xứng đáng quận kiểu mẫu của Thủ đô

TP. Hà Nội mong muốn quận Ba Đình tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tiếp tục phát triển vững chắc, xứng đáng là quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu của Thủ đô, trung tâm hành chính – chính trị Quốc gia.  

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Sáng 30/5, quận Ba Đình tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập (31/5/1961 – 31/5/2016), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình đạt được trong thời gian qua. Những thành tích đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố qua các nhiệm kỳ, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.

Với vị trí quan trọng, trung tâm hành chính – chính trị Quốc gia, nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của Thủ đô và đất nước. Trải qua các giai đoạn hào hùng trong lịch sử của dân tộc, nhân dân quận Ba Đình đã luôn kề vai, sát cánh, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Sau 55 năm xây dựng, phát triển, qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay, quận Ba Đình đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành một đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch, thương mại; tăng trưởng ổn định và phát triển khá cao; riêng giai đoạn 2010-2015 đạt từ 10 – 10,5%/năm. Thu ngân sách hoàn thành vượt mức, là một trong những đơn vị có mức đóng góp cao cho ngân sách Thành phố.

Trong thời gian tiếp theo, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Ba Đình cần huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ – công nghiệp, khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển theo hướng đồng bộ, văn minh (hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là hệ thống giao thông đô thị).

Riêng với công tác quản lý đô thị, Bí thư Hà Nội cho rằng, quận Ba Đình cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông. Huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, nhất là xã hội hóa, nhằm đẩy nhanh tiến độ, xây dựng hạ tầng cơ sở, cải tạo chung cư cũ xuống cấp, đáp ứng yêu cầu quá trình đô thị hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Phát huy lợi thế là địa bàn giàu tiềm năng du lịch, có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, quận Ba Đình cần huy động các nguồn lực trong và ngoài để ưu tiên phát triển kinh tế du lịch gắn với việc khai thác, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa; đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và ngày mai.

Từ đó, phấn đấu quận Ba Đình trở thành đô thị chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tiêu biểu cho người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Chú trọng thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và những sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 55 năm xây dựng và phát triển; đồng thời, tập trung, chủ động có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế còn tồn tại để xây dựng quận Ba Đình xứng đáng là quận kiểu mẫu của Thủ đô.


Theo chinhphu.vn