19/11/2015

Xếp hạng 7 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với bảy di tích; thuộc địa bàn các tỉnh: Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Tĩnh và Bắc Giang.


Cây đa La Tiến. (Ảnh: baohungyen.vn)

Trong số các di tích được xếp hạng lần này có bốn di tích lịch sử và ba di tích kiến trúc nghệ thuật.

Cụ thể, các di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia lần này bao gồm:

Tại Thái Nguyên:

Di tích lịch sử Địa điểm trụ sở làm việc của Văn phòng Trung ương Đảng (1947-1948) thuộc địa bàn xã Bình Thành (huyện Định Hóa, Thái Nguyên).

Tại Hưng Yên:

1/ Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Cảnh Lâm (xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

2/ Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Như Phượng Hạ (xã Long Hưng, huyện Văn Giang, Hưng Yên).

3/ Di tích lịch sử Địa điểm cây đa và đền La Tiến (xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên).

Tại Hà Tĩnh:

Di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Văn Trình (xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tại Bắc Giang:

1/ Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Bằng Cục (xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang).

2/ Di tích lịch sử mộ và đền thờ Thân Công Tài (xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang).

Thông tin trên được nêu rõ tại các Quyết định số 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Cũng tại các văn bản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Theo An Ngọc/Vietnamplus