07/07/2017

Xây dựng TP HCM là thành phố toàn cầu

Thành phố cần phát triển toàn diện để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và có nhiều cơ hội phát triển…

Văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM gần đây nêu rõ: TP HCM phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa, động lực cho phát triển bền vững và là đầu tàu của cả nước trong hội nhập sâu rộng có hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

TP HCM cần phát triển toàn diện để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng và có nhiều cơ hội phát triển, hưởng lợi công bằng từ thành quả phát triển; môi trường khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo thuận lợi cho tài năng trẻ và người dân có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng.

xay dung tp hcm la thanh pho toan cau hinh 1
TP HCM đang dần hoàn thiện quy hoạch không gian kiến trúc đô thị.
(Ảnh minh họa: KT)

Mục tiêu then chốt của TP HCM là tạo việc làm với thu nhập ngày càng cao cho người dân, tạo nguồn thu ngân sách bền vững, thực thi mục tiêu công bằng, bảo đảm cho mọi người dân được hưởng thành quả của sự phát triển; chú trọng phát triển thành phố bền vững, tăng trưởng xanh, cạnh tranh, nâng cao chất lượng cuộc sống; tỷ trọng dịch vụ và sáng tạo trong cơ cấu kinh tế phải tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.

Thủ tướng yêu cầu, để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP HCM, trọng tâm là 7 chương trình đột phá, trước hết thành phố phải hoàn thiện quy hoạch không gian kiến trúc đô thị, không gian ngầm, bảo đảm quy hoạch đô thị và nông thôn hài hòa gắn kết với nhau, có tầm nhìn xa và đổi mới cách làm quy hoạch; chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ cho nhu cầu phát triển của thành phố trong tương lai.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là các chỉ số về chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý, tính năng động.

TP HCM phải dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính và cơ chế một cửa; phải nằm trong 5 địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh tốt nhất, là nơi thu hút đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Cùng với Thủ đô Hà Nội, TP HCM phải đi tiên phong, trở thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo của cả nước, trung tâm giáo dục và y tế quốc tế. Chủ động phối hợp với các địa phương xây dựng cơ chế thúc đẩy liên kết vùng, tạo sức hút mạnh hơn về cung cầu và sức lan tỏa về công nghệ, sáng tạo.

Thành phố xây dựng chính sách phát triển để phát huy vai trò dẫn dắt và điều phối phát triển vùng; thực hiện các giải pháp phát triển đô thị thông minh, từ đó làm thay đổi căn bản, toàn diện phương thức quản lý đô thị với công nghệ mới, trong đó lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm với mục đích phục vụ của một thành phố thông minh, hướng tới yếu tố “chất lượng sống”…/.

PV/VOV