27/02/2017

Xây dựng thành phố thông minh thích ứng với điều kiện của Việt Nam

Ngày 25/2, tại trường Đại học Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng phối hợp Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng thành phố thông minh đạt chuẩn các thành phố thế giới, mục tiêu an ninh, an sinh, an toàn – thích ứng với điều kiện Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có nhiều Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ quan tâm, nghiên cứu về mô hình thành phố thông minh; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các sở, ban, ngành thành phố và đông đảo các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên trường Đại học Hải Phòng.


Quang cảnh buổi Hội thảo.

Hội thảo nhằm góp phần cụ thể hóa chương trình của Đảng và Nhà nước về việc xây dựng mô hình thành phố thông minh với các chỉ số thành phố thế giới, bảo đảm mục tiêu an ninh, an sinh, an toàn, thích ứng với điều kiện Việt Nam. Mục đích của Hội thảo là tạo lập diễn đàn khoa học, kênh chia sẻ thông tin và các tri thức học thuật, từ đó thúc đẩy, tăng cường sự trao đổi, hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp để có thể đề xuất các chính sách, giải pháp thực hiện phù hợp, trong đó có Hải Phòng – thành phố Cảng năng động, nhiều tiềm năng, cơ hội đột phá về xây dựng thành phố thông minh.

Tại Hội thảo, các đại biểu thảo luận và trình bày tham luận xung quanh các nội dung về xây dựng mô hình thành phố thông minh đạt chuẩn các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn thích ứng với điều kiện Việt Nam (mô hình nghiên cứu tại thành phố Hải Phòng); Mô hình quản trị “Thành phố thông minh”: Kinh nghiệm thế giới và một số gợi mở cho Việt Nam; Quản trị đô thị trong xây dựng và phát triển thành phố thông minh. Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh đến mô hình thành phố thông minh phải đáp ứng tốt các yêu cầu về giao thông thông minh; hệ thống giáo dục bảo đảm đào tạo nguồn nhân lực thông minh; có hạ tầng thông minh được kết nối; bảo đảm an ninh trật tự trước những thách thức từ tội phạm công nghệ cao…

Hội thảo đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm cũng như sự chia sẻ thông tin, tri thức học thuật của các nhà quản lý, hoạch định chính sách, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp qua 35 báo cáo khoa học đi sâu phân tích, thảo luận, làm rõ nhiều nội dung quan trọng như: định nghĩa về thành phố thông minh thích ứng với các điều kiện Việt Nam; nghiên cứu, xây dựng mô hình thành phố thông minh đạt chuẩn các chỉ số thành phố thế giới, mục tiêu an ninh, an sinh, an toàn.

Với TP Hải Phòng cần nghiên cứu xu thế phát triển của các thành phố trong thời gian tới; đóng góp nghiên cứu với Tổ chức dữ liệu các thành phố thế giới (WCCD) và Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) để xây dựng Bộ tiêu chuẩn ISO cho thành phố thông minh. Đây là những vấn đề mới, khó, vừa có tính thực tiễn vừa có tính chất lý luận khoa học trong xây dựng và phát triển mô hình thành phố thông minh không chỉ ở Hải Phòng mà còn đối với các thành phố khác.

Hội thảo là tiền đề để các chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý tiếp tục nghiên cứu xây dựng thành phố thông minh một cách khoa học, thiết thực, với mục tiêu bảo đảm an ninh, an sinh, an toàn thích ứng với điều kiện của Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng; Đồng thời là sự kiện khoa học lớn, có ý nghĩa thực tiễn cao; thể hiện sự quyết tâm, sự tâm huyết và đồng thuận của lãnh đạo Trung ương, các thế hệ lãnh đạo TP Hải Phòng với tư duy, tầm nhìn và hành động nhất quán, không ngừng đổi mới trong xây dựng mô hình phát triển Hải Phòng theo hướng “thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”.

Mỹ Hạnh/Báo Xây dựng