03/12/2020

Xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo

Sáng ngày 3/12, tại TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng hợp xây dựng nông thôn mới đặc khu khó khăn giai đoạn 2016 – 2020, định hướng giai đoạn 2021- Năm Năm 2025.

QUẢNG CÁO ÁN NTM VÙNG CỬA KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN (2016 – 2020)

Báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc khu khó khăn trong giai đoạn 2016-2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết: cả nước đều có 20.139 thôn, đặc biệt khó khăn thuộc dân tộc thiểu số và miền núi, 1.957 đặc biệt khó khăn thuộc dân tộc thiểu số và miền núi, 292 đặc biệt khó khăn thuộc vùng biển ngang, 85 huyện nghèo (trong đó có 83 huyện dân tộc thiểu số thuộc vùng và miền núi và 2 huyện thuộc vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Đặc biệt xã khó khăn ở 55/63 tỉnh, chủ yếu vùng núi phía Bắc).

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường

Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn động lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-2020 khoảng 791.909 Tỷ lệ đồng, (cả nước là 2.079.819 Tỷ lệ), bằng 38,1% tổng vốn huy động của cả nước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 109.730 Tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 122.884 Tỷ đồng (15,5%), vốn tín dụng: 507.848 Tỷ đồng (64,1%) , doanh nghiệp đóng góp 16.345 Tỷ đồng (2,1%), cộng đồng và dân tự nguyện đóng góp: 35,102 Tỷ đồng (4,4%) chủ yếu là hiến đất, đóng góp vật liệu xây dựng và ngày công lao động .

Kết quả thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-2020 (tính đến tháng 11/2020): cả nước có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi khó khăn đặc biệt tình trạng và 14 / Nghèo 30 huyện được hưởng chế độ theo Nghị quyết 30A thoát khỏi tình trạng khó khăn. Dự kiến ​​đến cuối năm 2020 khoảng 32 huyện (50%) thoát khỏi các huyện nghèo nhưng không có huyện nào được công nhận mới của nông thôn.

Hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đặc biệt khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được chú trọng, góp phần nâng cấp điều kiện sinh hoạt và sản xuất của dân. Trong đó có 80% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc thảm tông.

Mạng lưới điện quốc gia đã bao phủ đến 100% số xã và 97,8% số thôn. Chất lượng điện ở nông thôn ngày càng được nâng cao, ổn định, chi phí ngày càng giảm, cơ bản đáp ứng đủ, kịp thời đề nghị tái tạo cơ cấu xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc ứng dụng, trên all all the high works in start up at the area high. Đặc biệt, là một bình luận quan trọng như một mức độ quyền lực cho những người dân không có quyền lực ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và biên giới, các xã đảo, huyện đảo góp phần giữ các quyền của gia đình quốc gia và an toàn. bảo an xã hội cũng như góp phần mang ánh sáng và thông tin của Đảng và Nhà nước đến với người dân.

Mô hình homestay của gia đình bà Hoàng Thị Phượng, thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái mỗi năm giải quyết công việc cho 15 - 20 lao động với mức thu nhập ổn định

Mô hình homestay của gia đình bà Hoàng Thị Phượng, thôn Đêu 3, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái mỗi năm giải quyết việc làm cho 15-20 lao động với mức thu nhập ổn định

Hệ thống mầm non và trường phổ thông các cấp được quy hoạch lại, bảo đảm phù hợp với sự thay đổi về lượng học sinh. Có 99,7% số xã có trường tiểu học và trường mẫu. Một số địa phương ở vùng núi, vùng sâu, vùng ưu tiên xây dựng các điểm non, điểm tiểu học tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được đi học. 100% trung tâm học tập đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến ​​thức cho người dân.

XÂY DỰNG HÌNH ẢNH NTM CHỌN VÍ CỤ THỂ BẰNG KHÓ KHĂN

Để biết các vấn đề đặt ra với mục xây dựng nông thôn mới khó, Ban chỉ đạo cũng tiến hành các hội thảo chuyên đề “Xây dựng mô hình sinh kế giúp nâng cao thu nhập cho người dân ở thôn, bản, ấp đặc khu khó khăn ”và“ Xây dựng mô hình nông thôn mới, bản, ấp đặc khu khó khăn phát triển liên kết với bảo vệ, giữ vững an ninh, quốc phòng ”.

Ông Nguyễn Quế Anh (thứ 4, từ phải qua), Chủ tịch HĐQT Công ty Quế hồi Việt Nam giới thiệu mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm quế tại huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái

Ông Nguyễn Quế Anh (thứ 4, từ phải qua), Chủ tịch HĐQT Công ty Quế hồi Việt Nam giới thiệu mô hình hợp tác xã liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm quế tại huyện Chấn Yên, tỉnh Yên Bái

Theo Thứ trưởng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, nhân rộng các mô hình phát triển cho các đặc điểm khó khăn là một trong những mục tiêu quan trọng trong công việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Các cộng đồng mô hình không chỉ phát triển du lịch mà có thể phối hợp với các làng nghề thủ công mỹ thuật để phát triển kinh tế, đồng thời lan tỏa các nét đẹp của văn bản địa phương.

Điển hình như xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Lộ (Yên Bái) có đồng điểm, du lịch homestay thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Mô hình thu nhập khoảng 20 đồng / tháng cho chủ và giải quyết công việc cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập trung bình 4–6 triệu đồng / tháng.

“Phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người làm chủ, đào tạo, huấn luyện để người dân địa phương có thể giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa.”  - PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia TP.  Hồ Chí Minh

“Phát triển du lịch cộng đồng phải lấy người làm chủ, đào tạo, huấn luyện để người dân địa phương có thể giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa.” – PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH & NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phát triển cộng đồng du lịch, trải nghiệm nông thôn hiệu quả sẽ đóng góp phần thực hiện kế hoạch cho dân, xây dựng nông thôn mới của nông thôn, đồng thời đưa ra lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. This is also a direction of the important to be used and Phat huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương, đồng thời, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân vùng núi, biên giới, khó đảo biệt.

Theo PGS.TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh, mỗi vùng khó khăn đều có những lợi ích riêng, đó có thể là đa dạng về khí hậu, rừng tài nguyên, sản phẩm đặc chủng, hệ thống truyền thông bản sắc, phát triển kinh tế du lịch . Đồng phát triển du lịch phải lấy người làm chủ, đào tạo, huấn luyện để người dân địa phương có thể giới thiệu, quảng bá, lan tỏa các văn bản hóa giá trị của bản địa. Bên cạnh đó, du lịch phát triển cần phải liên kết với các thôn mới của chương trình, mỗi xã một sản phẩm (OCOP). “Trong những năm gần đây, nhiều địa phương đã quan tâm đến việc phát triển du lịch cộng đồng, nông thôn thu hồi nguồn cho người dân, đóng góp nhất định cho kinh tế địa phương.Tuy nhiên, this activity is but small single and not started,

Trao đổi về vấn đề này, TS Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp cho nông thôn, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cần phát huy “5 vốn” bao gồm: vốn con người, vốn xã hội, vốn tự nhiên, vốn vật chất, vốn tài chính để góp phần cải thiện đời sống của người dân và nâng cấp “chất lượng” nông thôn mới. Trong đó, đặc biệt cần lưu ý phát huy tính chất cộng đồng từng thôn, bản chính là phát huy các đặc điểm của khu vực miền núi phía Bắc, đồng thời có cách tiếp cận phù hợp trong xây dựng nông thôn mới tại khu vực this. Đó là hệ thống cải thiện hệ thống hoàn thiện sinh kế, hạ tầng, môi trường liên kết với hệ thống phát triển truyền thông tin hóa giá trị của đồng cộng đồng, bản sẽ là cơ sở để góp phần từng bước hoàn thành các thôn mới.

“Kinh nghiệm thành công ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… đã chứng minh, muốn phát triển đồng hiệu, cố định, cần phải dựa trên nội lực và đồng nhân tính support. Nếu là tài khoản head private thì sự hỗ trợ của Main overlay chỉ bù đắp trung tâm bù đắp thời gian cao, lỡ khoảng trống trống, với sự chờ đợi chỉ, khi giải quyết khó khăn sẽ giải quyết trở lại những khó khăn khác và những khó khăn will not end time, plus with always wait to be used to be used from outside (thực hiện các hoạt động hỗ trợ giảm nghèo ở Việt Nam cũng rơi vào trạng thái này trong suốt nhiều năm, ở nhiều địa phương còn tồn tại at the mind is not want to exit Poor to be support; tương tự trong nông thôn mới có tư cách dàn dựng để bù đắp các thiết bị về tiêu chuẩn của nông thôn mới,but center is missing in socket). Ngược lại, nếu như kết hợp hiệu quả giữa hỗ trợ từ bên ngoài với sự hoạt động tích cực của cộng đồng, khơi dậy những nội dung có sẵn của cộng đồng, thì những khó khăn sẽ mất dần và nhường chỗ cho những niềm tin tin và tinh thần chủ động, hợp tác phát triển ”, ông Trần Công Thắng chia sẻ.

CẦN CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO, LINH HOẠT HƠN TRONG GIAI ĐOẠN TỐI

Tại Hội nghị Tổng kết xây dựng nông thôn mới đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, tiếp tục hỗ trợ các chuyên ngành khó khăn. nhanh chóng xây dựng nông thôn mới, tăng dần theo khoảng cách về mức sống, thu nhập, về kinh tế – xã hội so với các vùng, các vùng khác nhau của cả nước trong giai đoạn 2021-2025 là đặc biệt quan trọng, trả lời sự tham gia của các bộ, ngành trung ương, các quyền hạn, các quyền chính, sự hưởng ứng, sự tham gia của mỗi người dân tại địa phương.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong đó, công cụ xây dựng nông thôn mới tại vùng đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021-2025 phải có cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện công cụ của từng địa phương, vùng, miền, không nên máy áp dụng các kinh nghiệm và mô hình, không được xây dựng nhất định bằng chuẩn mới của nông thôn mà có thể có trước mắt tập trung nguồn lực hỗ trợ xây dựng thôn, mới.

Các quyền điều khiển Địa phương chính phủ xem xét tăng cường kinh phí hỗ trợ cho các công ty nhận khoanh nuôi, rừng bảo vệ để người dân có thu nhập ổn định, phát triển các sản phẩm từ rừng. Đối với vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, chú trọng phát triển kinh tế biển (nuôi trồng hải sản, du lịch biển ..); Đồng thời, nhân rộng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trên địa bàn nông thôn gắn với cố định quốc phòng và giữ vững, quyền chủ bảo vệ, biên giới của Tổ quốc.

Triển khai xây dựng mới nông thôn tại các nhà đặc biệt khó khăn phải có cách làm mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, vùng, miền, không nên áp dụng kinh nghiệm và mô hình ở cùng một máy khu vực.

Cần tiếp tục truyền thông, vận hành, quán rượu sâu đến các cấp chính quyền và dân phương châm xây dựng nông thôn mới là của dân, với phương châm xây dựng NTM do dân, dân hưởng lợi, dân làm, nhà nước hỗ trợ ủng hộ. Toả tâm dựa vào ngân sách Trung ương.

Hội nghị bên lề đề nghị Phơ Thủ tướng cùng OCOP tiêu biểu máy dò tìm tại ĐBKK

Hội nghị bên lề đề nghị Phơ Thủ tướng cùng OCOP tiêu biểu máy dò tìm tại ĐBKK

Từ đó, yêu cầu sự kết hợp của các quyền, quyền của địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu, phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để hoàn thành các mục tiêu phấn đấu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tối đa ưu tiên tập trung của ngân sách Trung ương được giao và các nguồn huy động bên ngoài ngân sách để đầu tư cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, ATK xã hoàn thành xây dựng thôn mới giai đoạn 2021-2025; Cần tập trung phấn đấu để không có các huyện “nông thôn mới, mỗi tỉnh đều có ít nhất một đơn vị cấp huyện được nhận dạng chuẩn của nông thôn mới và không có xã dưới 15 tiêu chí”.

Xây dựng NTM đặc biệt tại ĐBKK các vùng phải nâng cao đầu tư kinh tế, có sự liên kết giữa các vùng và phải kết nối các giao diện với nhau.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu Bộ NNPTNT bảo trì, phối hợp với các Bộ, ngành trung ương, các phương pháp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Kiểm tra các quy hoạch tập trung trên các phương tiện tổng hợp, các khu vực này phải kết nối với quy hoạch hạ tầng, giao thông, quy hoạch công nghiệp… quy hoạch tỉnh, quy hoạch, kết nối quy hoạch giao thông các tỉnh kết nối xuyên tâm với Thủ đô Hà Nội. Từ đó, rà soát lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tranh quy hoạch theo định dạng, theo phong trào.

Yêu cầu Bộ Tài chính và Môi trường triển khai lập quy hoạch định giá các khu vực phân loại đất nguy hiểm, các khu vực bảo mật, chuyển dân khỏi khu vực nguy hiểm; tập trung nhanh hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết bị, yêu cầu các phương thức làm chủ cơ sở hạ tầng: điện, y tế, giáo dục… gắn với bố trí ổn định dân cư gắn với thiên tai, chuyển đổi chuyển đổi chuyển đổi khí; Re create a kinh tế cơ sở của mỗi địa phương, tạo môi trường thu hút các nhà đầu tư vào những nhà đặc biệt khó khăn. Nâng cao năng lực cạnh tranh các vùng, các quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động của nông nghiệp ở những đặc điểm khó khăn.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu HTX, các doanh nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn ở mỗi vùng, cung cấp vốn, vật tư, đặt hàng, đào tạo nhân lực sản xuất cùng với đó, tìm kiến ​​trúc trường . Tập trung bảo vệ, phát huy các phương tiện truyền thông giá trị, quan trọng bảo vệ môi trường nông thôn, nhân rộng các mô hình bảo vệ một tổ chức quốc gia.

“Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu cách thức lồng ghép nguồn ngân sách trung ương 3 Chương trình tiêu chuẩn quốc gia là: Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình và tổ chức xã hội và chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới để đạt được kết quả cuối cùng là nâng cao hơn đời sống vật chất, tinh thần của người dân, quyền chủ, biên giới tổ quốc ”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Lương Thủy

ntm (2)