19/08/2015

Xây dựng bộ công cụ quản lý ngành nước hiệu quả

Chiều 18/8, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Bộ cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị Việt Nam. Bộ cơ sở dữ liệu này không chỉ dành cho cơ quan quản lý nhà nước mà còn phục vụ nhu cầu đa dạng cho các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, DN trong phát triển ngành nước Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá: Dự thảo đang tiếp cận ở góc độ dành cho quản lý nhà nước ngành nước, vì vậy cần đạt mục tiêu hướng tới nhiều đối tượng khác là các nhà đầu tư, DN. Bộ chỉ số và bảng hỏi phải đề cập đến những vấn đề mà đối tượng được hỏi đang quan tâm, có động lực để trả lời, không phải để trả lời cho xong để đạt được chỉ tiêu thống kê.

Theo Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, phía tư vấn và đặc biệt là Cục Hạ tầng Kỹ thuật cần đưa bộ chỉ tiêu áp dụng vào thực tiễn tại các DN, với các góc độ tiếp cận khác nhau trước khi được ban hành chính thức. Đây sẽ là bộ chỉ số được tất cả các địa phương mong muốn có.

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Giám đốc BQLDA Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Mabutip) cho biết, với mục tiêu không chỉ phục vụ cho riêng Bộ Xây dựng mà còn phục vụ cho DN, các nhà đầu tư, các nhà tài trợ, việc đưa ra bảng hỏi phải rất cân nhắc, phù hợp và đáp ứng yêu cầu thực sự mong muốn của người được hỏi.

Trong tất cả các bộ chỉ số đều chia ra các phần khác nhau như: Dân số và tỷ lệ dịch vụ thoát nước, số đấu nối, mạng lưới thoát nước, tiêu thụ điện năng và nhân viên… Dữ liệu chung hay thông tin chung của từng bộ chỉ số phụ thuộc vào bối cảnh. Có một số thông tin dùng để tính ra các chỉ số nhằm mục đích so sánh. Nhưng cũng có những thông tin, dữ liệu chung lại là bối cảnh. Việc nắm bắt được thông tin bối cảnh là điều rất quan trọng để so sánh các chỉ số. Do vậy, về tính thống kê, dự thảo chia ra làm hai phần rõ rệt, thông tin chung và bộ chỉ số.

Ông Nguyễn Tường Văn khẳng định: Bộ chỉ số này có mang tính so sánh, theo phương pháp “tứ phân vị” do chuyên gia quốc tế đưa ra.

Trước đó, ông Đinh Sỹ Chương, Trưởng đoàn tư vấn đã trình bày báo cáo kết quả soát xét bộ chỉ số và bảng hỏi cơ sở dữ liệu cấp nước đô thị Việt Nam; báo cáo kết quả xây dựng bộ chỉ số và bảng hỏi cơ sở dữ liệu thoát nước, xử lý nước thải đô thị Việt Nam. Đồng thời đề xuất bộ chỉ số thoát nước, đưa ra bảng hỏi cho dữ liệu năm, với 15 câu hỏi cho thông tin chung của DN, 75 câu hỏi cho dịch vụ xử lý nước thải.

Ông Đinh Sỹ Chương cho biết: Việc xây dựng số liệu rất khó khăn vì phụ thuộc phần nhiều vào nhận thức, ý thức của từng DN. Vì vậy, chất lượng số liệu và độ tin cậy của số liệu là vấn đề được cân nhắc kỹ trước khi đưa ra các câu hỏi, để đảm bảo các chỉ số được cung cấp đáng tin cậy.

Dự thảo bộ cơ sở dữ liệu cấp thoát nước đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục được Ban soạn thảo, đơn vị tư vấn hoàn thiện trong thời gian tới, để sớm ban hành, đáp ứng nhu cầu quản lý và phát triển của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các nhà đầu tư, DN ngành nước.

Thanh Nga