26/09/2016

Vũng Tàu: Quy hoạch 50 điểm mỏ làm vật liệu xây dựng và than bùn

Trong Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 mới ban hành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 50 điểm mỏ được quy hoạch.

Theo đó, các mỏ được quy hoạch với tổng diện tích 1.326,27ha, phân bố tại 7 huyện, thành phố, trong đó, có 25 mỏ đá xây dựng, 4 mỏ sét gạch ngói, 8 mỏ cát xây dựng, 12 mỏ vật liệu san lấp và 1 mỏ khai thác than bùn.

Các điểm mỏ tập trung nhiều nhất trên địa bàn huyện Tân Thành, với 26 điểm khai thác khoáng sản.

Kể từ ngày 27/9/2016 tới đây, Quy hoạch này chính thức được thực thi.

VH