06/06/2016

VNREA phát động cuộc thi sáng tác Slogan

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa phát động cuộc thi sáng tác Slogan nhân ngày truyền thống lần đầu tiên vào ngày 25/6/2016 tại TP Đà Nẵng. Mục đích để các hội viên có sự gắn kết, tự hào về nghề nghiệp, chia sẻ hướng tới chuyên nghiệp.


Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam – khu vực Miền Nam.

Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân đã, đang và sẽ là hội viên ở trong nước và quốc tế đều là đối tượng tham gia. Yêu cầu Slogan phải ngắn gọn, xúc tích, rõ nghĩa, tạo ấn tượng, có ít nhất 5 từ. Slogan phải làm nổi bật được thế mạnh, uy tín thương hiệu và tầm phát triển của Hội.

Cao Cường/Báo Xây dựng