09/09/2016

Vĩnh Phúc xử phạt 3.830 triệu đồng vi phạm trật tự xây dựng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, tổng số tiền xử phạt các vi phạm hành chính từ năm 2013 đến nay là 3.830 triệu đồng; trong đó, đã thu được 2.300 triệu đồng, đạt trên 66%.

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về xây dựng cơ bản nói chung, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Trong những năm vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chủ động triển khai, thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc, từ khi Luật xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng có hiệu lực thi hành từ 01/7/2013 đến nay, lực lượng thanh tra chuyên ngành đã phát hiện, làm rõ 69 vụ vi phạm hành chính, đề nghị ra quyết định xử phạt 1.825 triệu đồng; 32 vụ vi phạm về chất lượng công trình, đề nghị xử phạt 765 triệu đồng và 99 vụ vi phạm về trật tự xây dựng, đề nghị xử phạt 1.240 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt các vi phạm hành chính từ năm 2013 đến nay là 3.830 triệu đồng; trong đó, đã thu được 2.300 triệu đồng, đạt trên 66%. Qua đó, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã yêu cầu người dân và các đơn vị vi phạm tạm ngừng thi công, tự khắc phục hậu quả.


Người dân tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu rộng hơn nữa các quy định của Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đến với người dân trên địa bàn; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng; Đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước về xây dựng và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng.

Trang Lê/Báo Xây dựng