09/11/2016

Vingroup là nhà đầu tư khu phức hợp thể thao, giải trí trong Thủ Thiêm

UBND TP HCM vừa duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp thể thao, giải trí tại Khu chức năng số 2c trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 tại Quyết định số 5810/QĐ-UBND.

Theo đó, Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường An Lợi Đông, quận 2. Thời gian khai thác dự án là 50 năm, thời gian xây dựng công trình là 36 tháng.

Đây là khu phức hợp thể thao, giải trí bao gồm các hạng mục công trình Nhà thi đấu đa năng, Công viên thể thao giải trí,… và là một trong những công trình quan trọng, mang tính điểm nhấn của quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Quy mô diện tích toàn khu khoảng 31,49 ha (không bao gồm Khu cây xanh thuộc Vùng châu thổ phía Nam khoảng 7,91 ha).

Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm thông báo kết quả lựa chọn Nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, phối hợp Tổ Công tác đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm khẩn trương hoàn tất đàm phán, hoàn thiện Hợp đồng thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo báo Người điều hành