24/06/2015

VICEM vẫn chưa làm rõ tính khả thi của công nghệ CTR

Vụ KHCN & MT Bộ Xây dựng vừa gửi công văn tới Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) yêu cầu báo cáo về dự án thí điểm áp dụng công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho các nhà máy xi măng ở Việt Nam (gọi tắt là dự án NEDO) tại Nhà máy xi măng Bút sơn.

161406baoxaydung_14.jpg.pagespeed.ce.om81COKfLm

Trước đó, ngày 15/6/2015 Thứ trưởng Lê quang Hùng thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo: cần đánh giá chung về công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng (hệ thống CKK) và tính khả thi áp dụng cho các nhà máy xi măng ở Việt Nam; báo cáo khả năng áp dụng, tiếp nhận hệ thống CKK tại công ty Xi măng VICEM Bút Sơn.

Theo (Xây Dựng)