27/01/2016

VICEM sẽ khởi công 3 dự án trong năm 2016

Dự án chuyển đổi công nghệ nghiền và đóng bao VICEM Bỉm Sơn, Dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa XM VICEM Hoàng Thạch gói thầu san nền dự án cảng biển VICEM tại Đông Hồi là 3 dự án VICEM sẽ khởi công trong năm nay.


VICEM sẽ khởi công dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa xi măng tại VICEM Hoàng Thạch.

Tin từ Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cho biết: Trong năm 2016, VICEM sẽ hoàn thành việc đánh giá dự án Nhiệt điện khí thải của các đơn vị thành viên; thỏa thuận phê duyệt dự án nhiệt điện khí thải VICEM Bút Sơn; hoành thành báo cáo khả thi dự án đốt rác thải rắn VICEM Tam Điệp.

Đặc biệt, trong năm nay VICEM sẽ khởi công 3dự án, đó là dự án chuyển đổi công nghệ nghiền và đóng bao VICEM Bỉm Sơn và dự án nâng cao năng lực nghiền và silo chứa XM VICEM Hoàng Thạch; khởi công gói thầu san nền dự án cảng biển VICEM tại Đông Hồi.

Vũ Huyền/Báo XÂy dựng