03/07/2019

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lập ngay dự án tu bổ chùa Cầu

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Trần Văn Tân tại buổi làm việc với UBND TP Hội An về công tác quản lý, bảo tồn, trùng tu di tích, di sản trên địa bàn TP nói chung và di tích chùa Cầu nói riêng. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chùa Cầu trình cấp có thẩm quyền xem xét trước ngày 31/10.

Nhóm nghiên cứu ĐH Bách khoa khảo sát, đánh giá hiện trạng kết cấu di tích chùa Cầu

Nhóm nghiên cứu ĐH Bách khoa khảo sát, đánh giá hiện trạng kết cấu di tích chùa Cầu

Thông báo cho biết, tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân kết luận, vấn đề khẩn cấp nhất hiện nay là di tích chùa Cầu, biểu tượng của đô thị cổ Hội An đang xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có giải pháp tu bổ hữu hiệu, phù hợp để đảm bảo sự ổn định lâu dài của di tích này. Vì vậy, việc cần xác định chống xuống cấp chùa Cầu là nhiệm vụ cấp bách, cần phải tiến hành tu bổ khẩn cấp, toàn diện, bao gồm cả phần mái, phần cầu và phần móng nhằm đảm bảo sự ổn định bền vững, lâu dài của di tích.

UBND tỉnh thống nhất giao UBND TP Hội An làm chủ đầu tư, khẩn trương chọn đơn vị tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chùa Cầu; tổng hợp, đề xuất phương án, giải pháp tu bổ, báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL thẩm định; trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua trước ngày 31.10 để triển khai thực hiện. Đồng thời cũng đặc biệt lưu ý, đây là công trình có giá trị về văn hóa, lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, là điểm đến không thể thiếu của du khách, là tình cảm và sự gắn bó mật thiết của nhân dân Hội An đối với chùa Cầu… Trong quá trình lập dự án, yêu cầu đặt ra là phải giải quyết tổng thể các vấn đề liên quan đến chất lượng, độ bền vững, tính chân xác của di tích, sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách kể cả báo chí. Mời các chuyên gia về công tác bảo tồn, tu bổ di tích trong và ngoài nước để tham vấn; lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành, các bên liên quan, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội …

Sau khi dự án được phê duyệt, UBND TP Hội An tổ chức họp báo và họp dân 2 phường Minh An, Cẩm Phô công khai thông tin để người dân, các cơ quan báo chí biết, tạo sự đồng thuận, cùng nhau đồng hành, hỗ trợ trùng tu di tích. Yêu cầu Sở VHTTDL khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán phần việc đã hoàn thành trong dự án tu bổ, tôn tạo di tích Lai Viễn Kiều (chùa Cầu) theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND TP Hội An trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chùa Cầu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Khánh Chi/Báo Văn hoá