22/03/2016

Từ 21/3: Siết chặt thêm các điều kiện đối với sản phẩm thép nhập khẩu

Ngày 31/12/2015, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu. Đây là động thái mới nhất của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc “siết” chặt thêm các điều kiện đối với sản phẩm thép nhập khẩu có dấu hiệu “lách” thuế trong thời gian qua.


Sản phẩm thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố. Ảnh minh họa
Theo đó, Thông tư quy định rõ: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép nhập khẩu; sản phẩm thép nhập khẩu phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

Đối với các loại thép được phân loại theo mã HS: 7224.10.00; 7224.90.00, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải bổ sung: Giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Sở Công Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công cơ khí, chế tạo và cam kết không sử dụng thép nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm thép phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông (QCVN 07:2011/BKHCN); Bản kê khai thép nhập khẩu có xác nhận của Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng).

Cơ quan Hải quan chỉ thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bản thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định.

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN sẽ chính thức có hiệu lực từ 21/3/2016.