25/07/2017

Từ 1-8, cấp giấy phép xây dựng còn 42 ngày

Quy trình cấp giấy phép xây dựng sẽ được thực hiện cả 3 bước thẩm định cấp phép cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng cùng một lúc, nên thời gian cấp phép xây dựng sẽ giảm từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

Liên quan đến chỉ đạo của UBND TPHCM về việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, từ ngày 1-8-2017, Sở Xây dựng sẽ triển khai thí điểm quy trình một cửa liên thông về cấp giấy phép xây dựng với các công trình thuộc thẩm quyền của sở.

Theo đó, quy trình cấp giấy phép xây dựng thay vì được tiến hành tuần tự theo 3 bước (thẩm định cấp phép cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng) thì sẽ thực hiện cả 3 bước cùng một lúc, nên sẽ kéo thời gian giảm từ 122 ngày xuống còn 42 ngày.

Dự kiến thời gian thực hiện thí điểm là đến hết tháng 12-2017. Sau đó, sở sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá và tham mưu cho UBND TPHCM ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đại trà trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tham mưu đề xuất cơ chế chính sách cho UBND TPHCM báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, nhằm áp dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Theo hochiminhcity.gov.vn