10/01/2017

Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM dự kiến tuyển 1.450 chỉ tiêu

Ngày 6.1, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã công bố phương án tuyển sinh dự kiến.

Theo đó, năm 2017 trường dự kiến tuyển 1.450 chỉ tiêu (trong đó cơ sở TP.HCM tuyển 1.185 chỉ tiêu, cơ sở Cần Thơ 165 và cơ sở Đà Lạt 100 chỉ tiêu).
Trường xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia 2017. Tuy nhiên, trường bổ sung nhiều tổ hợp mới trong xét tuyển các ngành.
Cụ thể, nhóm ngành kỹ thuật (kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ sở hạ tầng) thêm tổ hợp khối A1 (toán, lý, tiếng Anh).
Nhóm ngành mỹ thuật (kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị, kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất) cũng bổ sung tổ hợp toán, lý, vẽ mỹ thuật.
Riêng ngành thiết kế công nghiệp bổ sung tổ hợp toán, tiếng Anh, vẽ trang trí màu. Hai ngành còn lại (thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa) xét thêm tổ hợp tiếng Anh, văn, vẽ trang trí màu.
ành Mã ngành Tổ hợp điểm thi

để xét tuyển vào các ngành

Mã tổ hợp Tại TP.HCM Tại cơ sở Cần Thơ Tại cơ sở Đà Lạt
Kỹ thuật xây dựng D580208 Toán – Vật lý – Hóa học A00 350 75 50
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng D580211 Toán – Vật lý – Hóa học A00 100
Toán – Vật lý – Tiếng Anh A01
Kiến trúc D580102 Toán – Văn – Vẽ MT V01 250 50 50
Toán – Vật lý – Vẽ MT V00
Quy hoạch vùng và đô thị D580105 Toán – Văn – Vẽ MT V01 100
Toán – Vật lý – Vẽ MT V00
Kiến trúc cảnh quan D580110 Toán – Văn – Vẽ MT V01 75
Toán – Vật lý – Vẽ MT V00
Thiết kế nội thất D210405 Toán – Văn – Vẽ MT V01 75 40
Toán – Vật lý – Vẽ MT V00
Thiết kế công nghiệp D210402 Toán – Văn – Vẽ TT Màu H01 75
Toán – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu
Thiết kế đồ họa D210403 Toán – Văn – Vẽ TT Màu H01 120
Tiếng Anh – Văn – Vẽ TT Màu
Thiết kế thời trang D210404 Toán – Văn – Vẽ TT Màu H01 45
Tiếng Anh – Văn – Vẽ TT Màu
Tổng cộng 1450 1185 165 100

Hà Ánh