12/11/2015

Trường Đại học Xây dựng miền Trung: Đào tạo kỹ thuật đa ngành, cung cấp nguồn nhân lực Xây dựng

(Xây dựng) – Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trước nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội sau chiến tranh. Ngày 14/02/1976, Bộ Xây dựng có Quyết định số 76/QĐ-BXD-TCCB về việc thành lập Trường Trung học Xây dựng số 6, tại thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh nay là thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau 25 năm xây dựng phát triển, với những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo cán bộ trung cấp kỹ thuật cho các tỉnh Trung bộ và Tây Nguyên, đặc biệt là chất lượng đào tạo và đội ngũ cán bộ có kiến thức vững vàng, tâm huyết nên năm 2001 Bộ GD&ĐT đã quyết định nâng cấp Trường thành Trường Cao đẳng Xây dựng số 3. Sau 10 năm nỗ lực của đội ngũ thầy và trò trong việc xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, nâng cấp các phòng thí nghiệm, đến năm 2011 đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử phát triển nhà trường, đó là Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung trên cơ sở Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học ngành Xây dựng để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để xứng đáng là trường đại học kỹ thuật đa ngành, trọng điểm của khu vực, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tích cực tuyển dụng và đào tạo cán bộ, đến nay toàn trường có 240 cán bộ, trong đó có 165 người làm công tác giảng dạy và nghiên cứu, có 3 Phó giáo sư, 12 tiến sỹ và 112 thạc sỹ. Về ngành nghề đào tạo, hiện nay trường có 6 mã ngành đại học gồm: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kinh tế xây dựng; Kiến trúc và Quy hoạch; Kỹ thuật môi trường; Quản lý xây dựng. Ở bậc cao đẳng trường vẫn đang đào tạo 11 ngành. Với quy mô 4.300 sinh viên đang theo học, Nhà trường cam kết đáp ứng đủ nhu cầu nguồn nhân lực ngành Xây dựng cho cả khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.


Triển lãm mô hình đồ án sinh viên ngành Kiến trúc.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng của nền kinh tế nước ta, đặc biệt là cộng đồng kinh tế Asean (AEC) cuối năm 2015, đặc biệt là việc mở cửa thị trường lao động, chắc chắn nguồn nhân lực đào tạo trong nước bị rất nhiều sức ép về cạnh tranh. Bên cạnh đó Nghị quyết 29-NQ/TW kỳ họp thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” tạo cú hích cho đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh đó các trường đại học trong nước đứng trước yêu cầu cải cách triệt để nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, không chỉ đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà còn đáp ứng nhu cầu hội nhập. Trao đổi với chúng tôi về công tác đào trong giai đoạn mới PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cho biết: Để đáp ứng với tình hình mới, Đại hội đảng bộ lần thứ XVI Trường Đại học Xây dựng miền Trung xác định mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung thành trường đại học kỹ thuật đa ngành, trọng điểm của khu vực miền Trung và Tây Nguyên”. Trong đó, mục tiêu cụ thể mà chúng tôi đề ra là phấn đấu đến năm 2025 phải đạt và vượt chuẩn của Bộ GD&ĐT, đến năm 2030 có ít nhất 3 ngành phải đạt chuẩn quốc tế có nghĩa là giảng viên phải giảng dạy được bằng tiếng Anh. Về cơ sở vật chất, phấn đấu đến năm 2020 đủ cơ cấu phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, nhà thể thao để sinh viên có điều kiện học và sinh hoạt tốt nhất, và sinh viên ra trường phải được kiểm định theo chuẩn đầu ra đã công bố. Để đạt được những mục tiêu đó, toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy, đào tạo kết hợp với sản xuất, học đi đôi với hành, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, mở rộng thêm các ngành nghề đào tạo, đa dạng hóa về các cấp học và các hình thức đào tạo, tiếp tục phối hợp với các Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Kiến trúc TP.HCM, Đại học Xây dựng Hà Nội và các đối tác quốc tế chuyển giao công nghệ đào tạo cho trường, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chất lượng cho khu vực.

Bằng công sức và trí tuệ của toàn thể cán bộ giáo viên và sinh viên trong gần 40 năm qua, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới. Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã góp phần không nhỏ đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội ở miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Trong giai đoạn mới, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đã và đang tạo dựng những nền tảng vững chắc về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ để đảm nhận vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Xây dựng cho khu vực và cả nước. Với những thành tích đã đạt được, trong giai đoạn 2011- 2015 Nhà trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 1 cờ Thi đua của Chính phủ, 4 cờ thi đua của Bộ Xây dựng và Công đoàn Ngành, 1 cờ thi đua của UBND tỉnh Phú Yên và nhiều Bằng khen của Trung ương và địa phương.

Trước thềm kỷ niệm 40 năm thành lập trường (1976 – 2016), ngành Xây dựng hy vọng Trường Đại học Xây dựng miền Trung vượt qua khó khăn thử thách, vững bước để đạt mục tiêu như Đại hội đảng bộ nhà trường đặt ra, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân trong khu vực và cả nước.

Võ Thị Nương/BXD