21/06/2019

Trung ương đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 10.359 cơ sở, nhà đất

Trong báo cáo về quản lý tài sản công gửi đến Quốc hội mới đây, Chính phủ cho hay, hoạt động sắp xếp lại nhà đất được thực hiện liên tục cả trước và sau Luật Đất đai 2013.

Tính đến thời điểm hiện nay, Trung ương đã phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý 10.359 cơ sở, nhà đất của 38 bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Trong đó, đã giữ lại tiếp tục sử dụng 9.411 cơ sở theo đúng quy hoạch; điều chuyển 561 cơ sở từ nơi không còn nhu cầu sang nơi có nhu cầu sử dụng; chuyển giao về địa phương 138 cơ sở; tạm giữ để tiếp tục xử lý 79 cơ sở; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 51 cơ sở; thu hồi 10 cơ sở; chuyển mục đích sử dụng đất 5 cơ sở.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hoạt động sắp xếp lại nhà đất được thực hiện liên tục cả trước và sau Luật Đất đai 2013. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 2/11/2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Trong đó, đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc phê duyệt phương án sắp xếp, đồng thời xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại phát hiện qua quá trình tổ chức thực hiện.

Chính phủ đã quy định trách nhiệm, quy trình tổ chức thực hiện và phân công, phân cấp rõ ràng ở trung ương và địa phương.

Đối với cơ sở nhà, đất do địa phương quản lý, theo báo cáo của 36 địa phương, từ ngày 8/3/2007 đến nay, đã phê duyệt 71.589 cơ sở nhà, đất; trong đó: giữ lại tiếp tục sử dụng 68.144 cơ sở; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 843 cơ sở; điều chuyển 813 cơ sở; thu hồi 243 cơ sở; chuyển giao về địa phương 136 cơ sở; tạm giữ để tiếp tục xử lý 38 cơ sở.

Đối với việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 về quy chế tài chính phục vụ việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Việc di dời đặt ra yêu cầu phải sử dụng quỹ đất sau di dời theo đúng quy hoạch. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chậm, một số cơ sở sau di dời được sử dụng quỹ đất này để đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng nên chưa giải quyết được việc giảm tải áp lực về tập trung đông dân cư khu vực nội thành, việc sử dụng quỹ đất sau di dời này còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

H.Vân/Báo Hải quan