13/01/2016

Triển khai xây dựng Cổng thông tin Thương mại quốc gia

WB cam kết sẽ hỗ trợ Tổng cục Hải quan xây dựng Cổng thông tin Thương mại quốc gia (VTIP). Cổng chính thức mở cửa hoạt động vào tháng 9/2016.


Lễ ký tuyên bố hợp tác giữa Tổng cục Hải quan và WB. Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Ngày 12/1, tại Hà Nội, đại diện Tổng cục Hải quan và WB đã ký vào bản tuyên bố hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại (TF) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Thông qua việc ký kết tuyên bố này, WB sẽ hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai Hiệp định TF thông qua các hoạt động như: Xây dựng và triển khai VTIP; đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai các cam kết tại Hiệp định của các bộ, ngành liên quan; thành lập Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại nhằm giúp Việt Nam hoàn thành các nghĩa vụ liên quan quy định trong Hiệp định TF, góp phần thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

WB cam kết, VTIP sau khi được triển khai đầy đủ sẽ là một cổng thông tin duy nhất, thuận lợi cho người sử dụng.

Các quy định pháp luật, quy trình chuẩn hóa và các thông tin tới thuế quan sẽ được công bố đầy đủ và cập nhật trên VTIP giúp giảm nguy cơ hiểu sai và nhầm lẫn liên quan tới các dịch vụ xuất nhập khẩu, nhằm tránh tình trạng chậm trễ đối với hoạt động vận tải, thông quan tại các cửa khẩu.

Thông tin sẽ được tổng hợp và phân tích một cách linh động nhằm đáp ứng yêu cầu truy vấn của các doanh nghiệp về tất cả các nghĩa vụ liên quan đến thực hiện các quy định thương mại.

Trước đó, vào ngày 16/4/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 137/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Trong đó giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng bổ sung nhiệm vụ đối với Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Theo cam kết tại Hiệp định TF, Việt Nam sẽ thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại, hoặc cơ chế tương đương. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Hải quan không thành lập thêm ủy ban mới, mà trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ đóng vai trò của Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại nhằm thực hiện các cam kết trong Hiệp định TF.

Ông Nguyễn Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) cho rằng, với những nỗ lực để bước đầu triển khai thực hiện các cam kết của Hiệp định TF, Tổng cục Hải quan đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đáng kể trong lĩnh vực cải cách và hiện đại hóa hải quan như: Ban hành Luật Hải quan năm 2014, áp dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, bước đầu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia.

Cơ quan Hải quan cũng đang phối hợp với các bộ triển khai Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Với sự ra đời của VTIP, các doanh nghiệp và các bên liên quan sẽ tìm được những thông tin cần thiết, hữu ích giúp hoạt động thương mại ngày càng thuận lợi hơn.

Hiệp định TF được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 tại Bali (Indonesia) ngày 6/12/2013 sau 10 năm đàm phán. WTO cùng với các tổ chức phát triển đã lên lộ trình hỗ trợ cho các nước thành viên sớm triển khai thực hiện Hiệp định.

Theo Chinhphu.vn