24/08/2015

Triển khai ngay một số nhiệm vụ về chính sách nhà ở xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:


Sở Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường; các Sở, Ban Ngành liên quan đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), các dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang NƠXH đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sở dụng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyển sở dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất theo quy định pháp luật cho người mua nhà ở; kiểm tra xử lý nghiêm theo thẩm quyền những hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua NƠXH không đúng đối tượng trái quy định pháp luật về nhà ở.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại trong quá trình thực hiện thủ tục xin chuyển đổi sang NƠXH. Đối với dự án nhà ở thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển sang NƠXH, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện ngay việc triển khai đầu tư xây dựng để phát huy hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí nguồn lực về đất đai, tài chính; kiên quyết thu hồi các dự án đã cho phép chuyển sang NƠXH nhưng chậm triển khai.

Các cơ quan chức năng trực thuộc và chính quyền địa phương các cấp trên phạm vi địa bàn cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc xác nhận cho các đối tượng áp dụng đủ điều kiện để được vay vốn hỗ trợ nhà ở từ gói tín dụng 30 ngàn tỷ đồng theo quy định tại Nghị quyết 61/NQ – CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng được giao cho vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở trên phạm vi địa bàn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cho vay, giải ngân gói tín dụng hỗ trơn nhà ở theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại địa phương để chỉ đạo các tổ chức tín dụng được giao cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở trên phạm vi địa bàn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ cho vay, giải ngân gói tín dụng hỗ trợ nhà ở theo quy định.

Sơn Tùng/Báo Xây dựng