17/02/2021

TPHCM tiếp tục gắn mã QR code vào chứng chỉ hành nghề xây dựng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021, Sở Xây dựng thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, như tiếp tục phối hợp với UBND quận, huyện tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, kéo giảm tình hình vi phạm trật tự xây dựng; tiếp tục triển khai việc gắn mã QR code vào chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng cấp.

Cùng với đó, Sở Xây dựng thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin liên quan dự án nhà ở thương mại và dự án nhà ở xã hội; cập nhật giấy phép xây dựng; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trên App mobile SXD247 ngay khi phát hành để người dân theo dõi. Sở cũng tham mưu trình UBND thành phố Hồ Chí Minh quy chế phối hợp liên thông trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch – kiến trúc, đất đai, cấp giấy phép xây dựng và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên địa bàn…

An Tôn/Hà Nội mới