24/06/2019

TPHCM thành lập Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ, đường thủy

Việc thành lập Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ, đường thủy thuộc Sở GTVT TPHCM trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại 4 Khu thuộc Sở.

Sáng 24/6, Sở GTVT TPHCM cho biết, UBND TP vừa ban hành quyết định thành lập thành lập Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ, đường thủy trực thuộc Sở GTVT.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM đã làm lễ chuyển giao hơn 400 dự án qua Ban Quản lý dự án giao thông

Trước đó, Sở GTVT TPHCM đã làm lễ chuyển giao hơn 400 dự án qua Ban Quản lý dự án giao thông

Theo đó, việc thành lập Trung tâm quản lý giao thông đường bộ trực thuộc Sở GTVT TP trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, số 2, số 3, số 4 thuộc Sở GTVT.

Trung tâm quản lý giao thông đường bộ là đơn vị sự nghiệp công lập, được nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và trụ sở riêng.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ như trực tiếp quản lý, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn TP; quản lý hành lang an toàn đường bộ. Kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn TP…

Bên cạnh đó, UBND TP cũng ra quyết định thành lập Trung tâm Quản lý đường thủy, trực thuộc Sở GTVT trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại Khu Quản lý đường thủy nội địa và Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy thuộc Sở GTVT.

Nhiệm vụ của Trung tâm Quản lý đường thủy như trực tiếp quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy gồm: đường thủy nội địa, hành lang bảo vệ luồng, cảng, bến thủy nội địa…

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông đã được cơ quan thẩm quyền thỏa thuận đối với các công trình thi công trên đường thủy thuộc phạm vi quản lý.

Trước đó, Sở GTVT TPHCM có 4 Khu Quản lý giao thông đô thị trực thuộc gồm: khu 1, khu 2, khu 3, khu 4. Nhiệm vụ của các khu quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý trực tiếp các dự án xây dựng công trình, sửa chữa thường xuyên công trình cầu, đường bộ, thoát nước, chiếu sáng công cộng và bảo quản công viên cây xanh…

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2018, UBND TP đã có quyết định chuyển giao mảng cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước sang Sở Xây dựng quản lý.

Tiếp đến, ngày 16/5, Sở GTVT cũng chính thức chuyển giao 187 nhân sự cùng với 409 dự án do quyết định thành lập Ban quản lý dự án giao thông của UBND TP.

Trên cơ sở đó, UBND TP đã thành lập Trung tâm Quản lý giao thông đường bộ và giao thông đường thủy để hợp nhất lại 4 Khu của Sở GTVT.

Đỗ Loan/Báo Giao thông