22/02/2021

TPHCM sẽ bán đấu giá đất ven các đường mới mở

Thời gian tới, TPHCM sẽ giải phóng mặt bằng rộng hơn ở hai bên các con đường mới mở, phần đất dư sẽ bán đấu giá.

Mới đây, UBND TPHCM vừa phê duyệt đề án “Quản lý và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả” với các biện pháp xử lý giá trị đất đai tăng thêm tại các dự án phát triển hạ tầng.

Theo đề án, trong thời gian tới TPHCM sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng rộng hơn phạm vi dự án để bán đấu giá, người dân trong diện giải tỏa sẽ được tái định cư tại chỗ.

Cụ thể, người có đất bị thu hồi trong dự án hạ tầng và phần đất thu hồi thêm sẽ được tái định cư tại chỗ với diện tích đất nhỏ hơn, tỷ lệ nghịch với giá đất tăng thêm do hạ tầng mang lại. Diện tích đất dôi dư sau khi tái định cư sẽ được quy hoạch lại và bán đấu giá để lấy kinh phí đầu tư cho chính dự án đó.

Phần chênh lệch địa tô từ khu vực xung quanh đường mới sẽ tạo nguồn thu để Nhà nước có mức giá đền bù hợp lý cho những hộ bị giải toả và để đầu tư công trình mới. (Ảnh internet)

Phần chênh lệch địa tô từ khu vực xung quanh đường mới sẽ tạo nguồn thu để Nhà nước có mức giá đền bù hợp lý cho những hộ bị giải toả và để đầu tư công trình mới. (Ảnh internet)

Phương án thu hồi thêm đất và tái định cư sẽ được đưa ra lấy ý kiến của cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng. Nếu đa số người dân đồng ý (khoảng 2/3) thì phương án sẽ được phê duyệt.

Đối với thiểu số người dân không đồng ý phải lựa chọn: hoặc chấp thuận phương án hoặc bị nhà nước thu hồi đất.

Hiện nay, khi Nhà nước mở đường mới (hoặc mở rộng đường cũ), giá đất hai bên đường tăng lên rất nhiều lần so với trước đó. Song, việc giải toả luôn là vấn đề nan giải do người dân không chấp nhận vì giá đền bù chưa hợp lý.

Vì vậy, phương án này sẽ giúp cho Nhà nước có thêm quỹ đất bán đấu giá theo giá thị trường, tạo nguồn thu để tiếp tục phát triển hạ tầng. Phần chênh lệch địa tô từ những khu vực xung quanh sẽ tạo nguồn thu để Nhà nước có mức giá đền bù hợp lý cho những hộ bị giải toả và đầu tư công trình mới.

Tuệ Lâm/VTC news