30/09/2015

TPHCM: Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020, định hướng đến 2030

Theo đề án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng của TPHCM đến năm 2020, định hướng đến 2030, Thành phố vừa yêu cầu các sở, ngành cũng như các quận, huyện nghiêm túc thực hiện Quy hoạch đã được phê duyệt này.

TPHCM là đô thị phát triển nhanh, tốc độ xây dựng cũng đứng đầu cả nước, nên việc quy hoạch VLXD trên địa bàn là hết sức cần thiết – Ảnh: Mạnh Cường

Theo đó, khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư xây dựng dự án sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, phải đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch phát triển ngành vật liệu xây dựng được duyệt.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng chỉ đạo UBND quận 9 khẩn trương giải quyết dứt điểm đối với các cơ sở sản xuất gạch nung bằng lò thủ công và chấm dứt hoạt động trên địa bàn quận; ngoài ra cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước để công dân thông suốt khi tiếp nhận chính sách hỗ trợ.

Mạnh Cường/Báo Xây dựng