21/03/2022

TPHCM: nhiều chung cư cũ không kêu gọi được nhà đầu tư xây mới thay thế

Theo UBND TPHCM, trên địa bàn có một số chung cư cũ không kêu gọi được nhà đầu tư hoặc theo quy hoạch không xây dựng được chung cư mới do nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, diện tích đất khuôn viên nhỏ và/hoặc chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc không đảm bảo tính khả thi để kêu gọi đầu tư xây dựng lại nhà chung cư.
Thứ hai, vị trí khu đất không phù hợp quy hoạch được duyệt để xây dựng lại nhà chung cư mà phải xây dựng các công trình chức năng khác như công trình công cộng, trường học, thương mại dịch vụ… TP cũng đã có công văn ngày 12/1 báo cáo Bộ Xây dựng có ý kiến theo hướng Nhà nước sẽ tổ chức di dời, bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho người dân tại các địa điểm khác bằng nguồn ngân sách. Khu đất chung cư cũ sẽ được chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp quy hoạch và tổ chức đấu giá theo quy định.
Tại cuộc họp ngày 13/1, đại diện Bộ Xây dựng đã trao đổi và có ý kiến thực hiện phương án kết hợp chung cư có diện tích nhỏ với chung cư có diện tích lớn trên cùng địa bàn quận có đủ điều kiện xây dựng chung cư mới để bố trí tái định cư. Muốn thực hiện được điều này phải tổ chức được hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến thống nhất của cư dân và phải đạt được tỉ lệ đồng thuận theo quy định.
“Tuy nhiên, Nghị định 69/2021 chỉ quy định cách thức tổ chức hội nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư dự án cho từng nhà chung cư, khu chung cư, không có quy định cách thức thực hiện đối với dự án gồm nhiều tòa chung cư có vị trí riêng biệt nhau” – văn bản của TP nêu.
Hiện chưa có cách thức thực hiện đối với dự án gồm nhiều tòa chung cư có vị trí riêng biệt nhau nên đến nay việc này chưa thực hiện được.
Theo Quyết định 3837/QĐ-UBND của UBND TPHCM ngày 10-11-2021, trong giai đoạn 2021-2025 TP sẽ xây mới 6 chung cư xuống cấp hạng D đã di dới trong giai đoạn 2016-2020; thực hiện di dời tiếp 8 chung cư xuống cấp cấp D đang di dời hoặc di dời dở dang, hoàn thiện sử chữa 246 chung cư cấp B,C…

Bình Minh/Sài Gòn đầu tư