04/11/2019

TPHCM kiến nghị cho thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình gửi Chủ tịch UBND Thành phố về dự thảo văn bản kiến nghị Bộ Chính trị chấp thuận cho Thành phố được thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Trong đó, quận 2, 9, Thủ Đức thuộc Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ được tổ chức lại theo hướng thành lập “thành phố thuộc TPHCM”.

Đề xuất này là một trong 2 nội dung của Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị UBND TPHCM dự kiến trình Thường trực Thành ủy xin ý kiến Bộ Chính trị vào tháng 12/2019.

Theo Đề cương sơ bộ, định hướng thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị TPHCM sẽ theo hướng: Xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền (cấp Thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố và phường, xã, thị trấn). Sẽ không tổ chức HĐND ở quận, huyện, thành phố thuộc Thành phố, mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính theo thiết chế UBND.

Đầu tư Bất động sản