13/04/2020

TPHCM hỗ trợ thuê nhà ở tạm cư cao nhất 24 triệu đồng/tháng

Từ 20/4, hộ gia đình, cá nhân sẽ được TPHCM hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn theo qui định mới… 

Chia khu vực, nhân khẩu để hỗ trợ

Theo Quyết định số 10/2020 vừa được UBND TPHCM ban hành, thành phố sẽ hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao mà không có quỹ nhà ở tạm cư, tái định cư để bố trí.

Ngoài ra, các trường hợp bị thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người, đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người mà không có quỹ nhà tạm cư và chưa có quỹ nhà tái định cư để bố trí cũng được thành phố hỗ trợ theo qui định này.

Qui định trên cũng áp dụng với trường hợp người bị thu hồi một phần nhà ở nhưng phần cấu trúc còn lại ngoài ranh thu hồi đất được xác định không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nên phải xây dựng mới nhà ở trên phần diện tích đất còn lại ngoài ranh thu hồi đất của dự án.

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng sẽ được hỗ trợ khi thuê nhà tạm cư… (Ảnh minh họa)

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khẩn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng sẽ được hỗ trợ khi thuê nhà tạm cư… (Ảnh minh họa)

Trường hợp người bị thu hồi đất ở được bố trí tái định cư tại chỗ (đối với các dự án xây dựng nhà ở, đất ở) hoặc các trường hợp bị thu hồi đất ở và được bố trí tái định cư cần phải bàn giao mặt bằng cấp bách để thực hiện dự án nhưng không có nơi tạm cư cũng thuộc diện áp dụng qui định trên của thành phố. Về mức hỗ trợ chi phí tạm cư, thành phố qui định, các trường hợp sẽ được áp dụng theo khu vực nơi có vị trí nhà ở, đất ở bị thu hồi.

Cụ thể, Khu vực 1 gồm: Quận 1, quận 3, quận 5, với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng/hộ/tháng. Đối với hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên, thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 24 triệu đồng/hộ/tháng.

Khu vực 2 gồm: Quận 4, quận 6, quận 10, quận 11, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình và quận Gò Vấp sẽ hỗ trợ 7 triệu đồng/hộ/tháng với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên, thành phố hỗ trợ 1,75 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 21 triệu đồng/hộ/tháng.

Khu vực 3 gồm: Quận 2, quận 7, quận 8, quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Tân, quận Tân Phú, thành phố sẽ lần lượt hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ/tháng; 1,5 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 18 triệu đồng/hộ/tháng tương ứng với các trường nêu trên.

Còn Khu vực 4 gồm: Huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè, các đối tượng cũng lần lượt được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ/tháng; 1,25 triệu đồng/người/tháng, nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 15 đồng/hộ/tháng.

Linh hoạt về thời gian hỗ trợ

Về thời gian hỗ trợ tạm cư, thành phố qui định, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải di dời khấn cấp khỏi chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ cao thì thời gian hỗ trợ tạm cư theo phương án di dời, bố trí tạm cư do Sở Xây dựng đề xuất và trình UBND thành phố phê duyệt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 101/2015 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Với hộ gia đình cá nhân bị thu hồi nhà ở, đất ở chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư thì được xem xét theo các trường hợp sau: Nếu các đối tượng bàn giao căn hộ chung cư hoặc nền đất tái định cư sau thời điểm bàn giao mặt bằng bị giải tỏa, mức hỗ trợ tạm cư được áp dụng trong suốt thời gian tạm cư, kể từ khi có biên bản bàn giao mặt bằng đến khi ký nhận biên bản bàn giao căn hộ chung cư hoặc biên bản nhận nền đất tái định cư.

Trường hợp được bố trí tái định cư bằng nền đất ở sẽ được hỗ trợ thêm 6 tháng tiền tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà hoàn chỉnh, tính từ ngày ký nhận biên bản nhận nền đất ở tái định cư. Còn nếu các đối tượng bàn giao căn hộ chung cư hoặc nền đất tái định cư trước thời điểm hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa 6 tháng (tính đến thời điểm bàn giao mặt bằng bị giải tỏa) thì không xem xét hỗ trợ tạm cư.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bàn giao mặt bằng bị giải tỏa trước thời hạn 6 tháng từ ngày nhận nền đất tái định cư thì được hỗ trợ tiền tạm cư từ ngày bàn giao mặt bằng đến mốc thời điểm 6 tháng (thời gian chờ xây dựng nhà).

Ví dụ, ông Nguyễn Văn A được bố trí nền đất tái định cư, nhưng 1 tháng sau mới bàn giao mặt bằng thì được hỗ trợ 5 tháng tiền tạm cư (thời gian xây dựng nhà); 2 tháng sau mới bàn giao mặt bằng thì được hỗ trợ 4 tháng tiền tạm cư (thời gian xây dựng nhà).

Ngoài ra, với trường hợp nhà ở, đất ở bị thu hồi một phần nhưng phải tháo dỡ toàn bộ cấu trúc công trình còn lại để xây dựng nhà ở mới thì Hội đồng Bồi thường của dự án căn cứ vào diện tích, quy mô của công trình xây dựng nhà ở mới để xem xét, quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư nhưng thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa thể tiến hành xây dựng lại nhà ở mới vì lý do thi công của dự án thì đơn vị thi công chịu trách nhiệm chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà đối với thời gian từ ngày bàn giao mặt bằng đến ngày mà việc thi công không còn cản trở việc xây dựng nhà ở mới của hộ gia đình, cá nhân…

UBND TPHCM cũng qui định, các trường hợp đã chi trả hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực, thì vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Công văn số 1921 ngày 2/5/2012 của UBND thành phố. Đến đợt chi trả kế tiếp (nếu có) thì được áp dụng Quyết định này để thực hiện.

G.Nguyễn – C.Phong/Báo Pháp luật