04/07/2019

TPHCM: Đề xuất thực hiện cơ chế đặc thù giải quyết đền bù đất đai

UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.

Ngày 4/7, tại phiên họp trực tuyến thường kì Chính phủ, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm thông qua Nghị quyết cho phép TPHCM thực hiện cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 189 ngày 16/5.

Ông Phong cũng cho biết, Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lí Nhà nước và thực hiện quy hoạch, quản lí sử dụng đất đai Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp, ông Phong kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP giai đoạn 2019 – 2020. Ngoài ra, ông Phong cũng kiến nghị Thủ tướng bố trí thời gian (kế hoạch dự kiến trong tháng 7) làm việc với TP.HCM để tháo gỡ giải quyết các vướng mắc, khó khăn đối với các dự án trọng điểm chậm triển khai.

TP. HCM đề xuất thực hiện cơ chế đặc thù giải quyết đền bù đất đai

TPHCM đề xuất thực hiện cơ chế đặc thù giải quyết đền bù đất đai

Ngày 4/7, tại phiên họp trực tuyến thường kì Chính phủ, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ sớm thông qua Nghị quyết cho phép TPHCM thực hiện cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn thành phố theo kết luận của Thủ tướng tại Thông báo số 189 ngày 16/5.

Ông Phong cũng cho biết, Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 1037 của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lí Nhà nước và thực hiện quy hoạch, quản lí sử dụng đất đai Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Về vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp, ông Phong kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP giai đoạn 2019 – 2020. Ngoài ra, ông Phong cũng kiến nghị Thủ tướng bố trí thời gian (kế hoạch dự kiến trong tháng 7) làm việc với TP.HCM để tháo gỡ giải quyết các vướng mắc, khó khăn đối với các dự án trọng điểm chậm triển khai.

Báo cáo tại phiên họp, ông Phong cũng cho biết, trong 6 tháng năm 2019, TPHCM đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ và cụ thể.

Theo đó, Thành phố tập trung thực hiện chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” trên địa bàn và đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh cũng được thực hiện đúng tiến độ. Hiện, đã tiến hành rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu của 7 chương trình đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đề ra.

Kết quả cụ thể, trong 6 tháng, GRDP ước đạt 611,5 ngàn tỉ đồng, tăng 7,86%, tương đương cùng kì; thu ngân sách đạt 193,3 ngàn tỉ đồng, đạt 48,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 12% so với cùng kì.

Trong những tháng cuối năm, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai theo lộ trình của Kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng TPHCM thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và triển khai Đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo tại phía Đông thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện 7 chương trình đột phá giai đoạn 2015 – 2020 đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10 đề ra.

Trong 6 tháng cuối năm,TPHCM sẽ triển khai 9 giải pháp trọng tâm trên nhiều lĩnh vực, trong đó sẽ thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính gắn với phát huy trách nhiệm người đứng đầu cũng như xử lý nghiêm những cá nhân, đơn vị vi phạm, ông Phong cho biết.