08/09/2020

TPHCM ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý chuyên ngành

Nhằm đảm bảo thông tin dự án, kiến nghị cử tri, giải quyết đơn khiếu nại – tố cáo… UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quy chế phối hợp trong công tác giữa Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.

Quy chế này nhằm quản lý ngành tốt hơn

Quy chế này nhằm quản lý ngành tốt hơn

Quy chế này quy định về nội dung phối hợp trong công tác điều hành và quản lý giữa hai cơ quan nói trên trong lĩnh vực hạ tầng đô thị bao gồm: Cấp, thoát nước đô thị, chống ngập; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị.

Trong đó, nội dung quản lý gồm: Kế hoạch đầu tư phát triển; đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thành, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng (trừ các dự án nhóm A, dự án PPP, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách thông qua vay vốn nước ngoài); các nội dung khác khi có yêu cầu.

Theo UBND thành phố, việc phối hợp này dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án hạ tầng; đảm bảo thông tin dự án, kiến nghị cử tri, giải quyết đơn khiếu nại – tố cáo… phải được cung cấp công khai, xử lý kịp thời, đảm bảo chính xác và đầy đủ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị; không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Mạnh Cường/BXD