15/08/2018

TP Hồ Chí Minh quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 22/2018 QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, hiệu lực bắt đầu từ ngày 19/8/2018.


Do các quy định chưa sát với tình hình thực tế nên TP Hồ Chí Minh đã có quy định mới cho phù hợp hơn.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đủ điều kiện tái định cư có thể chọn suất tái định cư hoặc nhận tiền tự lo chỗ ở mới. Thành phố sẽ hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ chi phí di chuyển cho các trường hợp sử dụng nhà ở, đất ở không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ; hỗ trợ thêm cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chấp hành tốt việc di dời; hỗ trợ đối với đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không đủ điều kiện bồi thường về đất và hộ gia đình, cá nhân thuê, đấu thầu quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày 19/8/2018 thì không áp dụng theo quy định này.

Đối với những dự án, hạng mục đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án đã được duyệt hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND thành phố ban hành trước ngày này thì thực hiện theo chính sách, phương án đã phê duyệt, không áp dụng theo quy định này.

Mạnh Cường/BXD