20/08/2020

Tp. Hồ Chí Minh giao quận, huyện quản lý và sử dụng nhà ở, đất phục vụ tái định cư

Thường trực UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương giao UBND các quận huyện tiếp tục quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, đất ở để phục vụ tái định cư theo đề xuất của Sở Xây dựng thành phố.

Liên quan đến phục vụ tái định cư để triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, Thường trực UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương giao UBND các quận huyện tiếp tục quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, đất ở để phục vụ tái định cư theo đề xuất của Sở Xây dựng thành phố.

Quận, huyện tại Tp HCM sẽ quản lý, sử dụng quỹ nhà ở phục vụ tái định cư. Ảnh minh họa: TTXVN

Quận, huyện tại Tp HCM sẽ quản lý, sử dụng quỹ nhà ở phục vụ tái định cư. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) tiếp tục tiếp nhận, bàn giao, quản lý quỹ nhà ở, đất ở từ các quận huyện đồng thời khẩn trương tham mưu UBND thành phố quy trình tiếp nhận, bàn giao, cân đối, quản lý, sử dụng quỹ nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh có Tờ trình số 5246/TTr-SXD-PTN&TTBĐS về việc giao cho UBND các quận huyện, quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, công ích trên địa bàn quận huyện trong năm 2020.

Hiện nay nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố do UBND 24 quận, huyện quản lý, sử dụng, một số công ty dịch vụ công ích quận huyện và Quỹ phát triển nhà ở thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố với 9.446 căn hộ và 2.132 nền đất.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố giao UBND quận huyện sử dụng 2.534 căn hộ và 1.365 nền đất; điều chuyển bổ sung 1.476 căn và 238 nền đất do Trung tâm Quản lý và Giám định xây dựng và 1 căn nhà do Công ty TNHH Một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố quản lý cho các quận huyện.

Cùng đó, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND thành phố bán đấu giá 5.050 căn hộ và 42 nền đất đã có chủ trương bán đấu giá. Đối với 108 căn hộ các quận quản ký, không còn nhu cầu sử dụng, Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố quản lý và có chủ trương bán đấu giá, thu hồi sớm ngân sách.

Trong năm 2019, UBND thành phố giao UBND các quận huyện quản lý, sử dụng 2.360 căn hộ, 1.050 nền đất gồm căn hộ và nền đất phục vụ tạm cư, tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao; Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận quản lý 1.468 căn hộ và 809 nền đất.

Kết quả thực hiện, tính đến ngày 21/12/2019 đã có 17/24 quận huyện đã sử dụng 230 căn hộ và 117 nền đất; Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng chưa tiếp nhận bàn giao căn hộ và nền đất còn lại do các quận huyện chưa thống kê đầy đủ vị trí, số lượng, thông tin cụ thể của từng căn hộ, nền đất.

Theo Sở Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh, nội dung trình UBND thành phố nói trên nhằm hạn chế đầu tư xây dựng mới nhà ở phục vụ tái định cư, sử dụng nguồn nhà ở, đất ở thuộc sở hữu nhà nước hiện có, tránh lãng phí. Đối với các quận huyện đăng ký sử dụng nhà ở, đất ở trong năm 2020 để phù hợp với tiến độ bồi thường, tái định cư của các dự án chỉnh trang đô thị, công ích thì ưu tiên giao nguồn nhà ở, đất ở cho quận huyện để giải quyết tái định cư.

Đối với các quận huyện còn thừa sẽ ưu tiên điều chuyển cho các quận huyện khác để tái định cư cho dự án tuyến metro số 2, cải tạo chung cư hư hỏng, di dời các trường hợp khẩn cấp, di dời nhà trên và ven kênh rạch…

Về chỉ tiêu phân bổ cụ thể, Quận 1 đăng ký sử dụng 55 căn hộ để tái đinh cư dự án Bệnh viện Nhi đồng 2 đã triển khai 10 năm nhưng chưa xong, dự án tuyến metro số 2; Quận 9 đăng ký sử dụng 149 căn hộ và 78 nền đất để tái định cư cho dự án dang dở như Khu Công nghệ cao, Công viên Lịch sử văn hoá dân tộc, mở rộng Xa lộ Hà Nội. Quận 2 đăng ký sử dụng 1.121 căn hộ và 465 nền đất để tái định cư cho dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, mở rộng Xa lộ Hà Nội; Quận 4 đăng ký sử dụng 859 căn hộ để tái định cư dự án cải tạo chung cư hư hỏng nặng Trúc Giang, Vĩnh Hội (lô A, B, C)…

Trong diễn biến liên quan đến công tác tái định cư cho người dân, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan vừa đồng ý Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi, áp dụng từ đầu kỳ năm 2021.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh lại tờ trình và dự thảo quyết định, báo cáo, trình UBND thành phố trong tháng 9/2020.

Theo Tờ trình số 5920/TTr-STNMT-KTĐ của Sở Tài nguyên và Môi trường, việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức lấy ý kiến người dân có đất bị thu hồi sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bàn giao mặt bằng, rút ngắn thời gian thực hiện dự án. Nguyên tắc xác định hệ số điều chỉnh giá đất sẽ căn cứ vào Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND thành phố về các loại giá đất trên địan bàn, đề xuất của UBND quận huyện./.

Trần Xuân Tình/TTXVN