08/05/2017

TP.HCM: Rà soát quỹ đất quy hoạch cây xanh

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân và diện tích công viên, cây xanh trên địa bàn, UBND TP vừa yêu cầu các quận, huyện, các Sở ngành có liên quan triển khai một số nội dung.


TP yêu cầu nêu rõ chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng hiện nay và theo quy hoạch.

Theo đó, giao Chủ tịch UBND các quận, huyện rà soát, báo cáo về quỹ đất quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn hiện nay, hoàn tất trong tháng 5/2017 (lập theo danh mục, quy mô, hiện trạng, kế hoạch thực hiện…); trong đó, cần nêu rõ chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng hiện nay và theo quy hoạch, tình hình triển khai xây dựng các công viên công cộng và quy mô các khu đất đã điều chỉnh từ cây xanh sử dụng công cộng sang loại đất khác trong 5 năm vừa qua.

Qua đó, đánh giá về tính khả thi đối với các khu đất quy hoạch đất cây xanh sử dụng công cộng nhưng chưa được đầu tư xây dựng, nhằm hạn chế tình trạng có quy hoạch nhưng không có kế hoạch, triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, TP yêu cầu Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, tổng hợp, theo dõi và báo cáo các kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, tham mưu cho TP ban hành chương trình phát triển mảng xanh, công viên của TP trong 5 năm, giai đoạn 2017 – 2022.

Ngoài ra, đơn vị này còn được yêu cầu phối hợp cùng Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND các quận, huyện trong việc kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư, phát triển các công viên công cộng có quy mô lớn.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì thành lập tổ liên ngành (bao gồm UBND các quận, huyện theo địa bàn, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Giao thông vận tải), xây dựng chương trình kiểm tra định kỳ đối với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh của các dự án khu dân cư trên địa bàn; trước mắt tập trung vào các dự án có quy mô lớn và đã có người dân vào sinh sống ổn định.

Kiềm tra các chủ đầu tư để có kế hoạch, lộ trình hợp lý đầu tư hoàn chỉnh toàn bộ các công viên, cây xanh trong dự án đúng theo quy mô trong đồ án quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/500 và đảm bảo chất lượng cây xanh, mảng xanh. Xử phạt nghiêm hoặc đề xuất hướng xử lý đối với những trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng theo cam kết.

Tham mưu cho TP ban hành quy định về việc quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các khu dân cư; trong đó chú trọng đến việc người dân tự tổ chức việc quản lý, duy tu.

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án có liên quan đến việc tạo cảnh quan ven sông kênh rạch như: kênh Tham Lương – Bến Cát, Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Đôi – Tẻ giai đoạn 2 phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong việc rà soát, điều chỉnh (nếu cần thiết) phương án thiết kế hạng mục cảnh quan cây xanh của dự án theo hướng tạo thành hành lang xanh, thân thiện kết nối xuyên suốt toàn tuyến;

Lựa chọn chủng loại cây xanh, hoa kiểng, cỏ phù hợp, thích nghi với điều kiện khu vực, tiết kiệm kinh phí duy tu về sau; bổ sung hệ thống tưới nước tự động và tận dụng các khu vực có quy mô phù hợp, để tạo thêm các không gian sinh hoạt công cộng cho người dân địa phương.

Mạnh Cường/Báo Xây dựng