28/11/2016

TP HCM: Quyết liệt phân loại chung cư cũ để cải tạo, xây mới

UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch – Kiến trúc rà soát xác định chính xác số lượng các chung cư cũ bị hư hỏng nặng, xuống cấp cần thực hiện cải tạo, xây dựng mới. Qua đó lập danh mục các chung cư nguy hiểm, chung cư bị hư hỏng nặng.


Hiện trên địa bàn TP HCM có khá nhiều chung cư cũ cần được tháo dỡ và xây dựng lại. Ảnh: Mai Thanh

Sở Xây dựng cần khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020.

Ngoài ra Sở này cần có Quyết định phân công, ủy quyền cho UBND các quận huyện thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch.

Bên cạnh đó, nhằm mời gọi các nhà đầu tư vào loại hình này, UBND TP cũng yêu cầu Sở Quy hoạch – Kiến trúc phải phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các quận, huyện phân nhóm, lồng ghép các chung cư có lợi thế và không có lợi thế vào chung các gói đầu tư thực hiện cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng nặng, xuống cấp. Trong đó, lưu ý cần tránh tình trạng nhà đầu tư đổ dồn thực hiện tại các khu vực có khả năng sinh lợi cao và không đầu tư vào các khu vực kém hiệu quả khai thác.

Mai Thanh/Báo Xây dựng