06/06/2016

TP HCM phát động giải thưởng chất lượng công trình xây dựng 2016

Sở Xây dựng TP HCM vừa phát động cuộc vận động tham gia giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Chính phủ và Bộ Xây dựng phát động năm 2016.


Công trình nhà ở cao tầng đang được xây dựng tại TP HCM.

Cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức của các chủ thể hoạt động xây dựng về chất lượng công trình xây dựng. Qua đó, khẳng định các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố ngày càng đạt chất lượng, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công xây dựng.

Theo đó, tất cả các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật từ cấp III trở lên được xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đều là đối tượng tham dự giải thưởng.

Các giải thưởng bao gồm giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng, giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao và giải thưởng Gói thầu xây dựng chất lượng cao.

Cao Cường/Báo Xây dựng