17/10/2016

TP HCM phân công việc thực hiện cải tạo chung cư cũ

Những việc thuộc thẩm quyền của thành phố và các sở, ngành, sẽ xem xét ủy quyền cho UBND quận, huyện thực hiện.


Một trong nhiều chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn TP HCM. Ảnh: Mạnh Cường

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần bổ sung nội dung phân công, ủy quyền cho UBND các quận, huyện trong việc thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ bị hư hỏng nặng, nguy hiểm và di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch. Sau đó, gửi Sở Xây dựng tổng hợp, cập nhật vào dự thảo quyết định phân công, ủy quyền.

Trách nhiệm của Sở Xây dựng phải tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo quyết định phân công, ủy quyền và kế hoạch tổ chức thực hiện cải tạo, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ chuyển Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND TP trong tháng 10/2016.

Mạnh Cường/Báo Xây dựng