25/05/2022

TP HCM đề nghị xem xét, tháo gỡ vướng mắc 64 dự án

UBND TP HCM đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, có báo cáo, kiến nghị bằng văn bản hướng xử lý, tiến độ giải quyết đối với từng dự án cụ thể.

Văn phòng UBND TP HCM vừa có văn bản về việc đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc tại 64 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, Văn phòng UBND TP cho biết đã tiếp nhận công văn ngày 17/5 của Sở Xây dựng, về tổng hợp, đề xuất đối với việc 57 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc tại 64 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội theo kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA).

Văn phòng UBND TP đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, có báo cáo, kiến nghị bằng văn bản hướng xử lý, tiến độ giải quyết đối với từng dự án cụ thể, đồng thời đề xuất các dự án cần UBND TP chủ trì đưa ra họp để xem xét, chỉ đạo.

Liên quan đến vấn đền trên, Sở Xây dựng TP HCM đã tổng hợp các đề xuất các kiến nghị của 57 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc tại 64 dự án bất động sản nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội theo kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản T PHCM.

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát và phân loại các vướng mắc của 64 dự án, Sở phân thành 12 nhóm vướng mắc và thẩm quyền giải quyết của 8 sở ngành, gồm: Sở Quy hoạch Kiến trúc (4 dự án), Sở Tài nguyên Môi trường (42 dự án), Sở Kế hoạch Đầu tư (13 dự án), Sở Xây dựng (10 dự án), Sở Tài chính (1 dự án), Sở Giao thông Vận tải (2 dự án), Chi Cục Tài chính Doanh nghiệp – Sở Tài chính (1 dự án), Cục Thuế TPHCM (2 dự án), UBND TP. Thủ Đức (1 dự án), UBND quận, huyện (1 dự án).

Trong đó, vướng mắc về quy hoạch điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/2000 hoặc 1/500 có 4 dự án. Vướng thủ tục liên quan đất đai, gồm: chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao đất bổ sung có 13 dự án. Vướng tiền sử dụng đất, gồm: xem xét thời điểm thẩm định giá đất; xem xét miễn tiền sử dụng đất đối với dự án; thẩm định và phê duyệt tiền sử dụng đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính; nộp tiền sử dụng đất có 18 dự án cần tháo gỡ. Vướng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp có 4 dự án.

Vướng về nhà ở xã hội, gồm: tham gia đấu thầu, giá bán, thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án thương mại bằng nộp tiền; hoàn thành nghĩa vụ nhà ở xã hội theo hình thức nộp tiền; chuyển mục tiêu nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại; giảm thuế, đề xuất không kiểm toán đối với doanh nghiệp thực hiện dự án ở xã hội có 8 dự án. Về thẩm định giá trị tài sản còn lại tại thời điểm cổ phần hóa và cập nhật biến động tên mới của doanh nghiệp có 1 dự án vướng mắc. Vướng thủ tục đầu tư, xây dựng dự án, gồm: thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; đấu nối giao thông; đánh giá tác động môi trường; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp giấy phép xây dựng có 20 dự án.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân sau khi xây dựng hoàn thành vướng 7 dự án; hướng dẫn chuyển nhượng nhà ở có sẵn 1 dự án; mua phần diện tích chung thuộc sở hữu Nhà nước trong dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ 1 dự án và vướng mắc của dự án liên quan đến thoái vốn Nhà nước trong công ty cổ phần 1 dự án.

Trước đó, HoREA đã có văn bản gửi UBND TP HCM, báo cáo tổng hợp kiến nghị của 57 doanh nghiệp đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc cho 64 dự án bất động sản trên địa bàn  tập trung vào những lĩnh vực giải phóng mặt bằng, dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, miễn tiền sử dụng đất, dự án vướng sai phạm trong đầu tư xây dựng nên chưa hoàn tất thủ tục giao đất, các sở ngành chậm xác định giá bán nhà ở xã hội nên chưa cấp được sổ cho người mua nhà, dự án chưa được phê duyệt tiền sử dụng đất…

Gia Lai/Vietnam Daily