20/05/2015

TP.HCM: Chỉ cấp lại giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư khi hết hạn

UBND Thành phố đã chấp thuận cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc cấp lại giấy phép quy hoạch trong trường hợp nhà đầu tư đã được công nhận là chủ đầu tư và đã được cấp giấy phép quy hoạch nhưng hết hạn.

 

quy hoachj TP HCM

Đối với các trường hợp cần cung cấp thông tin về quy hoạch kiến trúc để lập thủ tục công nhận là chủ đầu tư, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc theo hình thức văn bản.

Văn bản cung cấp thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch – Kiến trúc là cơ sở để nhà đầu tư thực hiện thủ tục công nhận là chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo quy định tại Luật Quy hoạch 2010, “Giấy phép quy hoạch là văn bản do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư làm căn cứ lập quy hoạch chi tiết (QHCT) hoặc lập dự án đầu tư xây dựng công trình”.Điều 71 Luật Quy hoạch quy định, các công trình cần giấy phép quy hoạch là những trường hợp điều chỉnh đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch (điều 52 Luật Quy hoạch); dự án xây dựng công trình tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu, QHCT; dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có QHCT hoặc chưa có thiết kế đô thị trừ nhà ở.

Theo Tạp chí Bất động sản