27/09/2017

Tọa đàm đồ án tốt nghiệp Khoa Xây dựng

Ngày 26/09/2017 Khoa Xây dựng (trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) tổ chức buổi tọa đàm đồ án tốt nghiệp dành cho các sinh viên năm cuối.

Buổi tọa đàm nhằm giúp các sinh viên có cơ hội gặp gỡ và trao đổi các vấn đề trong học phần đồ án tốt nghiệp, và qua đó ban chủ nhiệm khoa Xây dựng lắng nghe và giải đáp các ý kiến, vướng mắc của các em.

Đồ án tốt nghiệp là một học phần nhằm giúp sinh viên hệ thống hóa lại những kiến thức và kỹ năng đã tích lũy được trong suốt quá trình học ; và áp dụng kiến thức vào vào việc thiết kế kết cấu, thiết kế và tổ chức thi công một công trình thực tế.

Năm nay, ban chủ nhiệm Khoa Xây dựng có những cải tiến trong học phần đồ án tốt nghiệp nhằm đa dạng hóa các thể loại đề tài tốt nghiệp, và nâng cao hơn nữa chất lượng kĩ sư ra trường.