27/06/2022

Tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh”

Công khai thông tin đất đai là một nhiệm vụ quan trọng trong quản trị công ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh khiếu kiện liên quan đến đất đai chiếm tỉ lệ lớn trong tổng số khiếu nại, khiếu kiện ở địa phương trong những năm qua.

Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) liên quan đến quản lý đất đai cho thấy, việc công khai thông tin đất đai quan trọng, gồm kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất ở địa phương để dân biết và dân bàn, còn rất hạn chế. Trong khi đó, theo Luật Đất đai 2013 và Luật Tiếp cận thông tin 2016, việc công khai kế hoạch sử dụng đất và bảng giá đất là một trong những nhiệm vụ mà chính quyền địa phương phải thực hiện nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, hướng tới quản trị đất đai tốt tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), thực hiện nghiên cứu nhằm rà soát việc công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh. Nghiên cứu này nhằm mục đích thúc đẩy những thực hành tốt trong công khai thông tin đất đai đồng thời cung cấp dẫn cứ cho các thảo luận đổi mới chính sách và cải thiện thực thi chính sách. Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), Đại sứ quán Ai-len và UNDP tại Việt Nam cùng tài trợ cho nghiên cứu này. Nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu và trao đổi hàm ý chính sách và thực tiễn với các bên liên quan, UNDP và CEPEW cùng phối hợp tổ chức tọa đàm chuyên đề “Đánh giá việc công khai thông tin kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và bảng giá đất cấp tỉnh”.

Thời gian: 08:30 – 11:30, sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Phòng hội nghị C1 + C2, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Phát trực tuyến:

👉🏻 https://www.youtube.com/PAPIVietNam (Tiếng Anh)
👉🏻 https://www.facebook.com/undpvietnam (Tiếng Việt)

Để biết thêm về nghiên cứu và phát hiện từ nghiên cứu này, vui lòng truy cập trang web: https://papi.org.vn/category/bao-cao-chuyen-de/ trong và sau buổi công bố.