21/02/2017

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng

Ngày 17/2/2017, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Bộ Xây dựng. Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, các Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn và các lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã truyền đạt 6 nội dung mà Thủ tướng Chính phủ quan tâm liên quan đến các lĩnh vực xây dựng thể chế, quy hoạch xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, phát triển vật liệu xây dựng, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Về xây dựng thể chế: Bộ Xây dựng cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực xây dựng, xem xét báo cáo Chính phủ để có những điều chỉnh phù hợp, sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Tinh thần sửa đổi là đẩy mạnh phân cấp, tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về thủ tục hành chính gây chậm chễ, tốn kém.

Trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, cần chú trọng chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, công tác quy hoạch đã được Bộ Xây dựng rất quan tâm và quyết liệt trong việc tổ chức lập quy hoạch cũng như chỉ đạo công tác lập quy hoạch của các địa phương. Nhưng trong thực tiễn, việc tổ chức thực hiện quy hoạch ở nơi này, nơi kia không nghiêm đã dẫn đến phá vỡ quy hoạch ban đầu. Do đó, Bộ Xây dựng cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, thực hiện phân cấp thẩm quyền nhưng phải gắn với công tác kiểm tra kiểm soát.

Trong lĩnh vực nhà ở, Bộ Xây dựng cần hết sức quan tâm đến công tác phát triển nhà ở, chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở đô thị và công nhân khu công nghiệp, quan tâm đến quy hoạch nhà ở đô thị để hạn chế ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, cần nắm chắc và liên tục dự báo cung cầu nhà ở, giúp cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, nâng cao hiệu quả đầu tư của xã hội.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cần quan tâm đến vấn đề môi trường trong sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng, nghiên cứu sử dụng các công nghệ mới, vật liệu mới, sử dụng nguyên liệu thay thế, nguyên liệu tại chỗ trong sản xuất vật liệu xây dựng.

Trong vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Xây dựng được đánh giá là triển khai tốt về tiến độ, tỷ lệ cổ phần hóa của các doanh nghiệp thuộc Bộ. Tuy nhiên trong đó còn nổi lên các tồn tại đó là số doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa thực hiện niêm yết còn ít, tỷ lệ vốn nhà nước trong các doanh nghiệp cổ phần của Bộ còn cao.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng – Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, tính đến ngày 10/2/2016, tổng số nhiệm vụ mà Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2016 là 311 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 233 nhiệm vụ, còn 74 nhiệm vụ đang thực hiện, có 4 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc

Đối với các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo tại Hội nghị về tiến độ, nội dung, nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc chậm chễ, cũng như thời hạn dự kiến hoàn thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe thủ trưởng các đơn vị liên quan báo cáo về việc triển khai các nhiệm vụ quá hạn, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã phát biểu các ý kiến bổ sung về 6 nội dung mà Thủ tướng đang quan tâm đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện.
Kết luận buổi làm việc, thay mặt Tổ công tác của Thủ tướng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đánh giá cao tinh thần làm việc trách nhiệm, thẳng thắn và cởi mở của Bộ trưởng Phạm Hồng Hà và của Bộ Xây dựng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chia sẻ những khó khăn của Bộ Xây dựng về khối lượng công việc rất lớn, phạm vi quản lý rộng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội cũng như an sinh xã hội trong khi biên chế công chức của Bộ Xây dựng rất ít, nhưng Bộ Xây dựng là một trong các Bộ hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng tin tưởng những giải pháp Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã nêu tại buổi làm việc này, các công tác của Bộ Xây dựng sẽ có sự chuyển biến thực sự mạnh mẽ trong thời gian tới.
Trần Đình Hà/Moc.gov.vn