11/08/2016

Tiêu chuẩn mới về bê tông từ Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ

Một tiêu chuẩn quốc tế mới từ Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM) về bê tông hiện đang được áp dụng trong các công trình xây dựng thương mại và dân cư. Các đặc điểm kỹ thuật mới (C1782/C1782M, Quy định về Tấm lát Bê tông) trong đó có những yêu cầu về sức uốn tối thiểu, kích thước dung sai và yêu cầu về độ bền kết đông – tan giá đối với các tấm lát có kích thước từ 30-30 cm tới 122-122 cm.

Theo Giám đốc Kỹ thuật thuộc Viện nghiên cứu Vật liệu Bê tông lát vỉa hè tự liên kết, David R.Smith, đã có những thất bại trong việc tìm ra vật liệu lát trong những năm qua, một phần là do thiết kế mặt đường kém và thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật của vật liệu lát. Quy định C1782 cung cấp tiêu chuẩn cơ sở sử dụng trong bất cứ khâu nào trong 3 quy trình sản xuất gồm đúc khô, đúc ướt và ép thủy lực.

Theo Smith, các tiêu chuẩn mới về vật liệu sẽ lấp đầy những khoảng trống của các sản phẩm lát. Do kích thước lớn hơn, tấm lát chưa đạt tiêu chuẩn của ASTM sẽ được lồng vào các tấm lát bê tông (C936). Quy định C1782 cung cấp một tập hợp các yêu cầu mà các nhà sản xuất có thể đáp ứng trong đó có các điều khoản và tài liệu tham khảo quen thuộc của ASTM. Tiêu chuẩn này được phát triển bởi các nhà sản xuất tấm lát, nhà cung cấp vật liệu, phòng thí nghiệm thử nghiệm và các chuyên gia khác trong Ủy ban Quốc tế ASTM.

Các kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và kiến trúc sư cảnh quan sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, sử dụng nó để viết chi tiết kỹ thuật xây dựng. Các tấm lát tiêu chuẩn thúc đẩy các sản phẩm đáp ứng và vượt qua các yêu cầu. Tiêu chuẩn này cũng sẽ cung cấp cho các phòng thử nghiệm bê tông cơ hội để cung cấp một dịch vụ bổ sung trong thử nghiệm tấm lát.

Thu Giang (Theo World Cement)/Theo Báo Xây dựng