20/07/2016

Tiếp tục xây dựng tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long

Đó là đề xuất được Bộ Xây dựng trình lên Chính phủ nhằm xem xét, quyết định kéo dài việc thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2016 – 2020.


Ảnh minh họa.

Theo đó, chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở khu vực thường xuyên ngập lũ ĐBSCL dự kiến bổ sung thêm 132 dự án nhằm khắc phục tình trạng ngập sâu khi có lũ lên cao, đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định cho khoảng 44.800 hộ dân.

Vốn dành cho tôn nền cụm, tuyến dân cư do ngân sách trung ương cấp 50% và Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho địa phương vay 50%. Nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu trong cụm, tuyến dân cư do ngân sách Trung ương cấp 50%; ngân sách địa phương tự huy động 50%. Cùng với đó, vốn đắp bờ bao khu dân cư có sẵn do ngân sách Trung ương cấp 80% còn ngân sách địa phương tự huy động 20%.

Dự kiến vốn ngân sách Trung ương cấp cho Chương trình trong giai đoạn 2016-2020 là 1.790 tỷ đồng; trong đó vốn hỗ trợ trực tiếp là 1.396 tỷ đồng và vốn tín dụng ưu đãi là 394 tỷ đồng. Riêng năm 2016, nhu cầu vốn ngân sách Trung ương khoảng 358 tỷ đồng, bao gồm cả vốn hỗ trợ là 279 tỷ đồng và vốn tín dụng ưu đãi là 79 tỷ đồng.

Qua hơn 14 năm, Chương trình giai đoạn 1 và 2 đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra để chung sống với lũ, mang lại hiệu quả rõ rệt, gần 200.000 hộ dân vùng ngập lũ được bố trí chỗ ở ổn định, góp phần hạn chế được thiệt hại trong mùa mưa lũ, nhất là thiệt hại về người, ổn định sản xuất, đời sống, giáo dục, y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chương trình giai đoạn 2 đã triển khai tôn nền, đắp bờ bao 178 cụm, tuyến dân cư (174 cụm tuyến đã hoàn thành đạt 97% kế hoạch), hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm tuyến đạt 90%, đảm bảo an toàn cho 49.540 hộ dân (đạt 88%), di dời 27.185 hộ vào ở trong các cụm, tuyến (đạt 76%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2 còn hạn chế như tiến độ chậm, số hộ dân vào ở trong cụm, tuyến dân cư chưa đạt kế hoạch đề ra; tính bền vững chưa cao, chưa tạo sinh kế ổn định cho người dân trong các cụm tuyến dân cư. Bởi vậy đề xuất của Bộ Xây dựng việc tiếp tục thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2016-2020 là hết sức cần thiết.

Tuyết Hạnh/Báo Xây dựng