15/09/2016

Tiếp tục triển khai 110 dự án NƠXH

Bộ Xây dựng cho biết toàn quốc đang tiếp tục triển khai 110 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, quy mô xây dựng khoảng 70 nghìn căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 38 nghìn tỷ đồng.

Đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 58 dự án NƠXH cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 29.700 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 10.240 tỷ đồng. Theo đánh giá chung, đến nay, các chương trình phát triển NƠXH đã đạt được những kết quả quan trọng; tuy nhiên trong thời gian gần đây tiến độ thực hiện của một số chương trình hỗ trợ nhà ở không đảm bảo theo kế hoạch đề ra ban đầu do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do việc bố trí, cân đối nguồn vốn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, theo quy định tại Nghị quyết số 59/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 6/2016 của Chính phủ, đề nghị Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để thực hiện phát triển NƠXH.

Nhã kỳ/Báo Xây dựng