12/12/2016

Tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ ngành xây dựng

Ngày 8/12, tại TP.HCM, Bộ Xây dựng phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức Hội thảo đào tạo trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực về dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam (Dự án CCQS).

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh khẳng định: Nội dung của Dự án CCQS do Bộ Xây dựng và tổ chức JICA thực hiện là những vấn đề được các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và cả xã hội quan tâm. Sau hơn 1 năm thực hiện dự án, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Xây dựng, tổ chức JICA, sự phối hợp thực hiện chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng và các tổ chức tư vấn Nhật Bản để có những sản phẩm đầu ra của dự án này, đây là những sản phẩm góp phần vào quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, tăng cường năng lực các chủ thể có liên quan đến dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, năng lực hành nghề xây dựng, quản lý dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh khẳng định những sản phẩm của Dự án CCQS do JICA tài trợ đã góp phần vào quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng.

Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới quản lý an toàn trong thi công xây dựng; quản lý chất lượng công trình; phương pháp đánh giá năng lực chuyên môn, kết quả thực hiện công việc của nhà thầu; dự toán chi phí gián tiếp trong thi công xây dựng và quản lý hợp đồng trong xây dựng. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hội thảo cũng chia sẻ các kết quả hợp tác kỹ thuật của dự án và các vấn đề then chốt liên quan đến pháp luật và các quy định về xây dựng của Việt Nam.

Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Xây dựng) cho biết: Việt Nam đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững trong những năm gần đây và thực hiện rất nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn. Tuy nhiên, do việc quản lý chất lượng dự án và quản lý an toàn trong các công trình xây dựng còn thiếu sót nên còn để xảy ra nhiều vụ tai nạn xây dựng. Ngoài ra, hợp đồng của các dự án xây dựng chưa được quản lý hiệu quả dẫn đến nhiều tranh chấp trong giai đoạn thi công và gây khó khăn cho việc triển khai dự án. Để giải quyết vấn đề này, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị JICA triển khai dự án CCQSP. Dự án được chuẩn bị và thực hiện kể từ tháng 4/2015, dự kiến kéo dài đến hết tháng 3/2018.

Dự án CCQS do JICA tài trợ và do Bộ Xây dựng thực hiện nhằm mục đích nâng cao năng lực của cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Xây dựng trực tiếp tham gia các dự án xây dựng. Các đối tác của Dự án bao gồm Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kinh tế xây dựng, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng và Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

Mục tiêu cuối cùng của Dự án là thúc đẩy việc quản lý các dự án xây dựng tại Việt Nam theo các chuẩn mực và quy định quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng các dự án và công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Dự án CCQSP sẽ đưa ra kế hoạch chuẩn về quản lý chất lượng; kế hoạch chuẩn về quản lý an toàn; hướng dẫn chung về lập dự án chi phí gián tiếp trong dự toán xây dựng công trình; dự thảo phương pháp đánh giá năng lực chuyên môn của nhà thầu thi công.

“JICA đặc biệt coi trọng dự án này và tin rằng nó sẽ đem lại giá trị lớn cho các doanh nghiệp cả phía Việt Nam cũng như Nhật Bản”, ông Kenichi Yamamoto – Phó trưởng đại diện JICA Việt Nam chia sẻ.

Mai Thanh/Báo Xây dựng