23/08/2019

Tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 22/8, đồng chí Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo làm việc tại Sở Xây dựng.  

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo Sở đã nghiêm túc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU; tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên tinh thần “5 rõ”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận buổi làm việc

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận buổi làm việc

Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện và hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố. Sở đã rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức rõ trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở được kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức,…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, tồn tại của đơn vị trong thời gian qua. Cụ thể là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính của một số phòng, ban, đơn vị chưa sâu sát.

Một số nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND Thành phố giao chưa hoàn thành đúng tiến độ. Việc tham mưu trình UBND Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có việc chưa kịp thời…

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các phòng, ban của Sở Xây dựng và thành viên đoàn kiểm tra, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Sở Xây dựng. Trong đó, Sở đã triển khai các chủ trương, kế hoạch của Thành phố về sắp xếp tổ chức, bộ máy, giữ được ổn định, đoàn kết nội bộ; đang xây dựng để trình UBND Thành phố toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.

Sở đã có cố gắng trong việc tham mưu, đề xuất với Thành phố để báo cáo Chính phủ việc sắp xếp bộ máy thanh tra xây dựng, nhờ đó, các sai phạm trong xây dựng đã giảm (từ 14 -15% xuống còn 5,6%); tham mưu đưa tiêu chuẩn nước sạch nông thôn đạt tiêu chuẩn đô thị. Hiện, không còn tình trạng người dân bị thiếu nước vào mùa khô.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng là đơn vị được Thành phố giao và hoàn thành sớm chương trình trồng 1 triệu cây xanh; Tham mưu cho Thành phố đưa cơ chế cải tạo chung cư theo khu, hiện có 22/28 khu chung cư đã xác định được ranh giới, tìm được những vướng mắc và bước đầu tìm ra cơ chế để giải quyết; tập trung giải quyết bức xúc trong quản lý nhà chung cư; chống ô nhiễm môi trường ao hồ; bảo đảm nước sạch,…

Sở Xây dựng cũng đã tích cực tham mưu, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, rút ngắn một số thủ tục về lĩnh vực cấp phép, cấp chứng chỉ; có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; chú trọng xây dựng cơ chế phát triển nhà ở, xây dựng nhà tái định cư; phối hợp tốt trong tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị; có tiến bộ trong quản lý xe thi công công trình,…

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Xây dựng tập trung rà soát các thủ tục hành chính; nghiên cứu quy trình, thủ tục để tiếp tục cải cách, tạo môi trường thông thoáng; Tìm hiểu các công nghệ mới để áp dụng trong xây dựng; Tham mưu với UBND Thành phố đề xuất Chính phủ sửa đổi, phân cấp một số nội dung về quản lý nhà nước…

Cùng với đó, Sở cũng phải chủ động nghiên cứu, xử lý ô nhiễm môi trường theo phương châm sử dụng công nghệ hiện đại, phù hợp, hiệu quả để người dân được hưởng lợi; tháo gỡ những vướng mắc trong việc tiếp tục trồng cây xanh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn quy trình thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Hoàng Phúc/Lao động Thủ đô