08/09/2015

Thúc tiến độ hai dự án khu công viên phía Tây Nam Hà Nội

Hai dự án khu công viên hồ điều hoà tại quận Cầu Giấy được lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng và quy hoạch để đẩy mạnh tiến độ thực hiện.


Ảnh minh hoạ.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 287//TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp nghe báo cáo một số nội dung về quy hoạch, tiến độ thực hiện dự án Khu công viên hồ điều hòa CV1 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy, Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và địa điểm di chuyển vườn ươm Cầu Diễn phục vụ giải phóng mặt bằng khu chức năng đô thị thành phố xanh.

Cho ý kiến về dự án Khu công viên hồ điều hòa CV1, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội nghiên cứu, đề xuất giải pháp quy hoạch tổng thể toàn tuyến mương Đồng Bông để làm cơ sở quản lý, thực hiện dự án đầu tư, thời gian hoàn thành trước 30/11/2015. Còn về tiến độ thực hiện Khu Công viên hồ điều hòa CV1 thực hiện theo Thông báo số 264/TB-VP ngày 12/8/2015 của Văn phòng UBND thành phố. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, nhà đầu tư hoàn chỉnh nội dung hợp đồng, thực hiện ký kết ngay sau khi hoàn thành thủ tục về chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm căn cứ quy hoạch chi tiết Khu công viên hồ điều hòa CV1 và ô đất D24, tỷ lệ 1/500 được duyệt tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng theo quy định, đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Với dự án Công viên hồ điều hòa thuộc Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, giao UBND quận Cầu Giấy chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội rà soát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, đề xuất giải pháp triển khai trên nguyên tắc là công viên mở, bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án…

Về quy mô, vị trí các trạm xử lý nước thải cục bộ tại Công viên hồ điều hòa CV1 và Công viên hồ điều hòa Khu đô thị Tây Nam Hà Nội, giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lựa chọn vị trí, quy mô công suất các trạm xử lý nước thải cục bộ đảm bảo đồng bộ với mạng lưới thoát nước khu vực, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch chuyên ngành thoát nước, đáp ứng yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, phù hợp với điều kiện thực tế, báo cáo UBND thành phố trước 15/9/2015.

Liên quan đến địa điểm di chuyển vườn ươm phục vụ giải phóng mặt bằng tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thống nhất vị trí đề xuất của Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại cạnh kênh Đan Hoài, tại xã Song Phương (Đan Phượng), quy mô 9,5ha. Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đan Phượng, các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp liên ngành, xác định vị trí đất thống nhất báo cáo UBND thành phố.

Ninh Nhi/ Báo Xây dựng