25/09/2019

Thúc đẩy tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Ngày 21/8/2019, tại Công điện số 1042/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức Hội nghị trực tuyến cả nước về các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019.

Theo đó, dự kiến Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới đây. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các bộ, ngành, cơ quan và địa phương.

Hội nghị sẽ đánh giá lại tình hình thực hiện phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phân bổ và giải ngân những tháng còn lại của năm 2019. Dự kiến, Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 sẽ được thảo luận tại Hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới đây

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới đây

Bộ Tài chính cho biết, ước giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2019 là 161.286,316 tỷ đồng, mới đạt 37,92% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 41,39% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành Trung ương khẩn trương gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ 2018 về Bộ Tài chính nhằm đảm bảo hoàn thành công tác quyết toán đúng thời gian theo quy định.

Theo đó, có 8 đơn vị chưa gửi báo cáo về Bộ Tài chính là: Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, hằng năm, các bộ, ngành Trung ương phải tổng hợp tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm trước năm kế hoạch; thực hiện việc đối chiếu số liệu với Kho bạc Nhà nước, gửi báo cáo về Bộ Tài chính.

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu này, căn cứ báo cáo của Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính thẩm định và ra thông báo kết quả thẩm định quyết toán niên độ ngân sách nhà nước theo quy định.

Việt Dũng/Tạp chí Tài chính